Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:497
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#58196Nedodání zaplacených vstupenek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2022, před 2 měsíci

Kamil Šesták

Znění stížnosti

Dne 31.5.2022 jsem zaplatil e-vstupenky na Red Hot Chili Peppers v Bratislavě. Přišlo mi potvrzení objednávky. 5.6.2022 mi přišel mail s výzvou a s linkem ke stažení vstupenek. Link je ovšem prázdný. Viagogo jsem kontaktoval písemně i telefonicky. Telefonicky se bohužel nedá nikam odvolat. Písemně mi pořád píší, že je to v řešení.


Požadované řešení

Chtěl bych vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.6.2022 13:57, před 2 měsíci

Společnost dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí .

Společnost se jakožto zprostředkovatel obchodu ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky dodány, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Jestliže tedy spotřebiteli vstupenky dodány nebyly, porušila tím společnost (mimo jiné) i své vlastní obchodní podmínky. Obdržené peníze by se tak staly bezdůvodným obohacením společnosti na úkor spotřebitele a společnost by byla povinna peníze bezodkladně vrátit.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2022 22:11, před 19 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.