Společnost


ComGate Payments, a.s.

Počet nahlášených stížností:344
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

88%
12%
Toto skore je založeno na 27 stížnostech.

#58214Chybně odeslaná platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2022, před 16 dny

Jana Lipšová

Znění stížnosti

Při placení výrobku dne 9.6.2022 společnosti Wuders s.r.o. přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., jsem si nevšimla chybně vygenerovaného QR kódu a platba odešla na účet 2600285563/2021 vs.0456408098, účet patří společnosti ComGate Payments, a.s.
Prosím o vrácení částky zpět na můj účet.
Společnost Wuders s.r.o pro kterou byla částka 490,- určená, peníze neobdržela.


Požadované řešení

Vrácení částky 490,- na můj účet číslo 670100-2212128494/6210


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2022 09:36, před 16 dny

V případě, že nebyl ComGate Payments, a.s konečným subjektem platby, ale pouze zprostředkovatelem, musel by prokázat, že na peněžité plnění má nárok, v opačném případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení dle § 2991 občanského zákoníku. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Stížnost ponecháváme společnosti ComGate Payments, a.s., k vyjádření, aby mohla spotřebitelce poskytnout součinnost s řešením problému.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2022 09:18, před 9 dny

Spotřebitelka nás informovala, že stížnost je již vyřešena. Stížnost tedy uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.