Společnost


CCC Czech, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:210
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

32%
68%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#58230Nevyřízená reklamace v zákonné lhůtě 30 kalendářních dní

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2022, před 18 dny

Martin Buchta

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 10. 5. 22 byla na prodejně Havířov podána reklamace č. ***. Jedná se o reklamaci bot zn. PUMA zakoupených 22. 4. 22.
Do dnešního dne, tj. 10. 6. 22, jsem nebyl informován telefonicky ani emailem o vyřízení reklamace. Rovněž po kontrole na webu www.r.ccc.eu je reklamace se statusem "V procesu".
Z mého pohledu tedy nebyla reklamace vyřízená v zákonné lhůtě 30 kalendářních dní.


Produkt

Reklamace *** bot zn. PUMA CAVEN 38081006


Požadované řešení

V rámci smírného řešení požaduji navrácení celé kupní ceny.
Pokud nebude této žádosti vyhověno, požaduji prokazatelně doložit, že jsem byl o vyřízení reklamace informován v zákonné lhůtě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2022 13:17, před 11 dny

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Vyřízení reklamace navíc není jen oznámení - "vyřídit reklamaci" v sobě zahrnuje i umožnění, aby spotřebitel mohl s reklamovanou věcí disponovat. To znamená, že v (obvykle) 30denní lhůtě by mělo být nejen rozhodnuto o reklamaci (zamítnuta nebo přijata), ale v této lhůtě by měla být reklamovaná věc také:
- buď připravena k vyzvednutí v rámci pracovní doby prodávajícího (o možnosti vyzvednutí však musí prodávající spotřebitele prokazatelně informovat),
- anebo doručena spotřebiteli v poslední den lhůty k vyřízení reklamace do místa jeho bydliště, pokud bylo mezi stranami smluveno, že prodávající věc spotřebiteli doručí.

Tyto závěry vyplývají jednak ze smyslu a účelu zákona, jednak např. z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 34 C 109/2017-32.

Jestliže tedy reklamace nebyla vyřízena včas, může spotřebitel společnosti zaslat odstoupení od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2022 16:43, před 8 dny


10. 6. byl zákazník informován o vyřízení reklamace a ještě tentýž den si reklamaci vyzvedl. Byla mu vrácena hotovost. Proto záležitost považujeme za uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2022 20:05, před 7 dny

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost výše popsané smírné vyřešení sporu potvrdit a stížnost poté případně uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.6.2022 20:24, před 7 dny


Martin Buchta

10. 6. jsem nebyl informován ze strany společnosti, ale na základě mé iniciativy, kdy jsem si ohledně vyjádření musel volat na prodejnu.

Jelikož nebyla reklamace vyřízena
v zákonné lhůtě, a zároveň vzhledem k poměrně arogantní odpovědi společnosti a k tomu,že jsem ani zde ani na prodejně neobdržel omluvu, požaduji ze strany společnosti kompenzaci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 15:23, před 6 dny

Děkujeme stranám za součinnost.

Pokud není reklamace vyřízena včas, je jedinou možností spotřebitele odstoupení od smlouvy a následně má nárok na vrácení peněz. Protože mu peníze již byly vráceny, nenáleží mu ze zákona žádný další nárok - ten by byl možný jen v případě, že by se společnost rozhodla vyhovět nad rámec svých zákonných povinností. Společnost však již další kompenzaci nenabídla.

Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.