Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:497
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#58391Předražená vstupenka 5x

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.06.2022, před 2 měsíci

Petr Zeman

Znění stížnosti

Na stránkách Viagogo se koncert POKÁČ tvářil jako téměř vyprodaný a ceny vstupenek byly v tisících. Bohužel jsem spěchal a nikde nenašel jinou možnost tak jsem zadal odkoupení dvou vstupenek v přesvědčení, že se jedná o skutečnou hodnotu vstupenky. Teprve po obdržení vstupenek jsem s rozčarováním zjistil úplně jinou hodnotu a to 5x nižší. Předpokládal jsem že se jedná o omyl, možná jejich technické nedostatky a společnost Viagogo mi vrátí přeplacené peníze. To jsem se mýlil, a vysvětlili, že to takto u nich chodí a lístek mohu prodat jejich prostřednictvím někomu jinému. Na lístku byla jasně zobrazena společnost TIKETPRO - tak doufám, že se nejedná ještě o falešnou vstupenku.


Produkt

vstupenky na koncert POKÁČ - 2x


Požadované řešení

Chtěl bych aby mi vrátili přeplacené peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2022 12:20, před 2 měsíci

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu - poplatek za konverzi měny tedy není nezákonný.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2022 22:11, před 19 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.