Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#58392Nedodané vyúčtování elektřiny

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.06.2022, před 12 měsíci

Kateřina Lavičková

Znění stížnosti

Dobrý den,

v lednu mi byl udělán odečet elektřiny a do současného dne mi nebyla zaslána faktura, i přes nekonečené množství telefonátů, nejdříve že mají chybu v systěmu a poslední měsíc a půl slibují, že do konce týdne zašlou a stále nic.
Šlo by je prosím popohnat od Vás? A je toto důvod pro ukončení smlouvy a přejití k jinému dodovateli bez sankcí, když z jejich strany toto nebylo dodrženo?
Nehledě na to, že vím, že je tam přeplatek a i to, že nemám fakturu mi komplikuje i řešení jiných věcí.

Děkuji


Produkt

General Energy - elektřina


Požadované řešení

Požaduji dodání faktury a vyučtování na které čekám půl roku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 11:50, před 12 měsíci

K vyúčtování
Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace elektřiny náleží spotřebiteli náhrada ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

K přeplatku:
Pokud společnost následně nevrátí přeplatek v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení. Spotřebitel v takovém případě může žádat vyplacení přeplatku ihned a navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nebude-li přeplatek vyplacen včas, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Odstoupit od smlouvy bez sankcí je možné v případech uvedených ve smlouvě nebo zákonem. Jestliže spotřebiteli toto právo náleží na základě zákona, nelze jej sankcionovat za využití tohoto zákonného práva. Odstoupení od smlouvy je možné pro její podstatné porušení. Samotné nedodání vyúčtování včas podstatným porušením pravděpodobně nebude, avšak nebude-li dodáno v přiměřené lhůtě po urgencích a uplatnění reklamace, domníváme se, že by již o podstatné porušení jít mohlo a spotřebitel by tak měl mít možnost odstoupit od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se obrátit na Energetický regulační úřad, jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2022 14:39, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009 nebo na Energetický regulační úřad.