Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#58475Zpoždění autobusu na pravidelné trase Praha-Brno

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 27 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.06.2022, před měsícem

Patricie Ficová

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 19.6. zpoždění autobusu společnosti Flixbus na pravidelné trase Praha-Brno. Plánovaný odjezd 23:25, uskutečněný odjezd v 00:15 hod. Z důvodu zpoždění autobusu nebylo reálné stihnout další spoj a tím pádem vznikly další výdaje. Nebylo možné se dovolat na zákaznickou infolinku ani řidiči autobusu. V aplikaci FlixBusu jsme zjistili, že autobus už je na cestě z Prahy směr Brno. Po příjezdu autobusu na zastávku nám nebyla poskytnuta informace týkající se důvodu zpoždění. Je pochopitelné, že kdykoliv může vzniknout porucha vozidla, ale v tomhle případě se o poruchu nejednalo. Z těchto uvedených důvodů, neochoty ostatních řidičů autobusů společnosti Flixbus nám poskytnout číslo na infolinku či řidiče, bych žádala kompenzaci za vynaložení výdajů, které vznikly z důvodu zpoždění autobusu.


Produkt

rezervace č. 3015301110


Požadované řešení

kompenzace v podobě vrácení části peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 16:09, před měsícem

Jestliže služba nebyla provedena ve sjednané kvalitě (resp. se zpožděním), je možné ji reklamovat. Společnost má povinnost reklamace vyřizovat, avšak na vyřízení reklamace je obecně 30denní lhůta. S ohledem na uvedené datum cesty se domníváme, že společnost stále lhůtu neporušila (přestože by mělo být vyřizováno bez zbytečného odkladu) a je tedy vhodné vyčkat na odpověď společnosti.

Nejvhodnějším reklamačním nárokem se jeví přiměřená sleva z jízdného.

Pokud byla porušením smluvních povinností přepravce způsobena škoda (např. náklady spojené s přebookováním letenky), kterou nelze vymáhat uplatněním práva z vadného plnění (reklamace), lze ji vymáhat z titulu náhrady škody (§ 2913 občanského zákoníku).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.