Společnost


Ticket 365 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#58559Svatba bez obřadu - Valašské Meziříčí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 hodin 47 minut

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2022, před 12 měsíci

René Kantor

Znění stížnosti

Zrušené představení, nevrácení peněz za lístky !!!


Požadované řešení

Návrat peněz za vstupenky na můj účet !!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2022 14:19, před 12 měsíci

Za „běžných“ okolností by měl spotřebitel právo na vrácení peněz, neboť si u společnosti objednal službu, která mu nebyla poskytnuta – ze strany poskytovatele by se jinak jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť k zadržování částky nemá právní nárok.

Podle informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku (https://1url.cz/vKm5m) bylo dne 16. 3. 2022 rozhodnuto o úpadku společnosti Ticket 365 s.r.o. Spotřebitel měl tedy přihlásit svou pohledávku vůči společnosti (nárok na vrácení ceny vstupenek) do insolvenčního řízení. Měl tak učinit do 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení soudu o úpadku společnosti v insolvenčním rejstříku (tj. nejpozději do 16. 5. 2022).

K přihláškám, které budou podány po uplynutí výše uvedené lhůty, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Jestliže spotřebitel neuplatnil svou pohledávku včas, možnost získání peněz zpět je minimální.

Pokud byl portál Ticket 365 s.r.o. pouze zprostředkovatelem prodeje, odpovídá pouze za vydání platné vstupenky. O vrácení peněz by tak bylo vhodnější kontaktovat přímo pořadatele kulturní akce.

Vzhledem k tomu, že veškeré nároky vůči společnosti lze nyní uplatňovat pouze v insolvenčním řízení, bude tato stížnost uzavřena.