Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:451
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 108 stížnostech.

#58563Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2022, před 6 dny

Tomáš Orálek

Znění stížnosti

Dne 30.6.2021 zakoupena trampolína přes e-shop, po 3 měsících praskají pružiny, postupně prasklo cca 80% pružin,15.6.2022 protržena skákací plocha. Uvedená nosnost: do 150kg, používala ji jen dcera s váhou 45kg. Důvod zamítnutí: nevhodné používání. Osobně odvezeno na prodejnu v H. Počernicích k reklamaci.


Produkt

aGa SPORT TOP Trampolína 305 cm Blue + ochranná síť, Objednávka č. 129968617


Požadované řešení

Chci vyměnit skákací plochu včetně pružin (prasklé pružiny byly taktéž dodány k reklamaci). Dcera používá trampolínu denně a moc ji chybí....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2022 11:14, před 6 dny

Zakoupí-li spotřebitel trampolínu a v zákonné 24 měsíční době se na ní objeví vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil, může ji reklamovat. Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil (mechanické poškození). Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Je tedy nutné pro případ zamítnuté reklamace, aby se znalec v posudku vyjádřil k existenci a povaze vady a prokázal, že trampolína má vadu například z důvodu nekvalitního použitého materiálu či vadného zpracování.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace a od zakoupení a převzetí zboží uplynulo více než 6 měsíců, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
24.6.2022 07:50, před 5 dny

Dobrý den, pane Orálku, mrzí mě nepříjemnosti se zakoupeným zbožím. Zboží bylo odesláno na posouzení do autorizovaného servisu a ten vyhodnotil závadu jako mechanické poškození. V případě, že nesouhlasíte s výsledkem reklamačního řízení, můžete reklamaci provést znovu či se přímo obrátit na autorizovaný servis dané značky. S pozdravem, Hana overeno@mall.cz

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.6.2022 15:08, před 4 dny


Tomáš Orálek

Hodnocení:

Komentář: Co to je za všeobecnou klauzuli "nevhodně používané zbozi"? Vždyť tuto můžou implementovat na každou reklamaci a moc dobře ví, že se s nimi nikdo nemá chuť ani čas soudit. Když společnost s takovým ročním obratem řeší reklamace tímto způsobem a to jde vidět i na spoustě dalších nespokojených zákazníků musím jen konstatovat, že toto je postup klasických šmejdů a ne 2. největšího e-shopu u nás. U MALL.CZ UŽ NIKDY VÍC...