Společnost


Rumble stories s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:81
Stále v řešení:69
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#58565Požadavek vrácení peněz + chybně dodané části zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2022, před 6 dny

Jiří Fiala

Znění stížnosti

Dne 26-V-2022 jsem si koupil „Větší ruční pilku BRENCHIE PRO + náhradní baterie + větší náhradní řetěz pro pilku BRENCHIE PRO + Speciální olej na mazání řetězu BRENCHOIL“ vše dohromady za 3.079,- Kč (vč DPH). V ceně je zahrnuta i možnost vrácení do 30 dnů.

"Této možnosti využívám a výše uvedené zboží Vám komplet vracím spolu s původními obaly. V objednávce bylo uvedeno, že příplatková „možnost vrácení“, znamená, že není nutno uvádět důvod, stačí odeslat a peníze budou bez dalšího vráceny. (přesto, mimo jiné uvádím, že jeden z řetězů je kratší – nelze použít, nářadí je zcela nevhodné, chybí český návod).

peníze (3.079,- Kč) mi laskavě vraťte co nejdříve na účet vedený na mé jméno: viz osobní údaj

Věřím, že vše proběhne hladce a rychle, stejně jako doručení balíčku od vás.
(přikládám kopii faktury)"

Zboží jsem vrátil v původním obalu vč dopisu s žádostí o vrácení peněz: Pošta mi oznámila, že "balík do ruky" byl v pořádku doručen


Produkt

viz výše


Požadované řešení

Bez dalšího žádám vrátit všechny peníze na účet 108798528 / 0300. vedený na mé jméno. Dovoluji si připomenout, že jsem si připlatil za "možnost vrácení peněz do 30 dnů bez udání důvodu"


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2022 12:15, před 5 dny

Jelikož daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. V daném případě však již spotřebitel zboží prodávajícímu odeslal, prodávající je tedy povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky.

Pokud se prodávající s kupujícím dohodl na 30 denní možnosti vrácení zboží bez udání důvodu, pak je povinen tento závazek splnit. Jelikož se jedná o právo, které jde nad rámec zákonné úpravy, může si prodávající stanovit zvláštní podmínky. Tyto podmínky bývají zpravidla uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.