Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:287
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

44%
56%
Toto skore je založeno na 45 stížnostech.

#58568Neuznání požadavku na zaplacení registračního poplatku za zajištění informací k exekuční dražbě

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2022, před 5 dny

Martin Borek

Znění stížnosti

Společnost po mně žádá zaplacení poplatku za registraci - viz mail níže.Odepisoval jsem jim, že jim nic nedlužím a že o registračním poplatku jsem se dověděl, až z jejich mailu. Jedná se o rok 2020. Nyní mi přišel email s předžalobní upomínkou.

>Vážený kliente,

>děkujeme za Váš nedávný zájem o naše služby. Na základě Vaší registrace se
>zájmem o informace k exekuční dražbě, které Vám byly následně zaslány,
>vznikl nárok na registrační poplatek a žádáme tímto o jeho včasnou úhradu
>dle výzvy v příloze.

>Náš požadavek vychází z Vaší registrace na
>www.S-drazby.cz>, odkaz viz níže:

>Odesláním formuláře učiníte registraci, která je ZPOPLATNĚNA dle platných
>
>Aukčních podmínek a ceníku-zde a souhlasíte s těmito aukčními podmínkami a
>ceníkem pro jednotlivé typy aukcí a služeb pro exekuční dražby.

>Již při samotné Vaší registraci došlo z Vaší strany k uzavření smlouvy o
>poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby, odkaz viz níže:

>
>%20služeb%20v%20rámci%20exekuční%20dražby.pdf> Smlouva o poskytnutí služeb v
>rámci exekuční dražby - klikni zde.

>Děkujeme Vám za včasnou úhradu platby.

>Tým S-drazby.cz


Produkt

Viz email v popisu stížnosti.


Požadované řešení

Ochrana před čikanováním mé osoby danou společností. Ujištění se, že mi nehrozí soud. Moc děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2022 13:42, před 5 dny

Máme za to, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. (provozovatel portálu www.s-drazby.cz) neplní vůči spotřebitelům řádným způsobem svou informační povinnost o ceně [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) občanského zákoníku, dále také § 12 zákona o ochraně spotřebitele]. Ze smyslu a účelu zákona a z rozhodování Nejvyššího správního soudu plyne, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupná okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. V řešené věci je spotřebitel nucen učinit úkony směřující ke zjištění ceny.

Z rozhodování Ústavního soudu, obecných soudů nebo České obchodní inspekce vyplývá, že v obchodních podmínkách (jimiž jsou zcela nepochybně v řešené věci i tzv. aukční podmínky, neboť nerozhoduje název, ale povaha dokumentu) není možné sjednat platně smluvní pokutu. Pokud není možné v obchodních podmínkách platně sjednat smluvní pokutu, tím spíš v nich není možné ujednat cenu. Tento zákaz je v řešené věci společností Centrum aukcí.cz s.r.o. porušován.

Nikdo, tím spíše podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli, se nesmí na druhé straně dopouštět tzv. neúměrného zkrácení (§ 1793 občanského zákoníku). Neúměrné zkrácení znamená, že společností poskytnuté služby neodpovídají tomu, jakou částku spotřebitel zaplatil. Spočívá-li celé plnění společnosti v tom, že přepošle spotřebiteli veřejně dostupné údaje (přičemž totožnou službu poskytují konkurenti této společnosti zdarma), a následně za to inkasuje 6 000,- (nebo v jiných případech "jen" 5 000,-) Kč, jedná se podle našeho názoru o neúměrné zkrácení.

Mediální zpracování případu spotřebitel najde např. na
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spolecnost-vyuziva-hlad-po-nemovitostech-nasla-trik-ktery-vas-pripravi-o-penize-174492
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/221452801080916/

Dosavadní rozhodnutí soudů jsou v tomto případě ve prospěch i v neprospěch společnosti. Domníváme, že rozsudky, které jdou do merita věci, jsou nám známé a vychází ve prospěch společnosti, nesplňují základní požadavky kladené na rozhodovací činnost civilních soudů ohledně věcné správnosti. Např. není na daný případ vůbec aplikována příslušná pasáž zákona přijatá za účelem ochrany spotřebitele, což je mj. důvod ke zrušení takového rozsudku Ústavním soudem ČR.

Rozsudky, s jejichž zněním se ztotožňujeme:
-https://timura.legal/clanky/detail/rozsudek-v-kauze-s-drazby
-https://miroslavahustakova.cz/s-drazby/

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.