Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#58758Reklamace jízdy Flixbusem a žádost o náhradu následných skod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.07.2022, před 11 měsíci

Ivan Kushkevych

Znění stížnosti

Koupil jsem si lístek na Flixbus č. 919 Brno => Vienna Airport (příjezd do Brna 13:35, čas příjezdu do Vienna Airport uvedený na lístku 15:40, pátek 1.7.2022, číslo rezervace #3014611157).
Autobus přijel do Brna se zpožděním 10 min, po nástupu všech pasažérů do autobusu řidič bezdůvodně čekal ještě 10–15 min. Žádná informace a vysvětlení proč čekáme nám nebyla poskytnuta, nikdo neznal důvod, i když všechna zavazadla již byla dávno naložena do autobusu. Rezervace míst pro cestující nebyla označena, každý si hledal volná místa, cestující s místenkou byli nuceni vyrušovat ostatní bez místenek.
Žádné přivítaní cestujících na palubě autobusu neproběhlo. Kolem 13:55 jsme vyjeli z Brna. Do Vídně jsme přijeli na nějakou nespecifikovanou zastávku v 15:55, ale NEJEDNALO se o zastávku na letišti (Vienna Airport pravidelný příjezd 15:40), jak mám uvedeno na jízdence.
Řidic zastavil a zase čekal, když cestující začali řešit proč nejedeme, většina pasažérů měla následný let, řidič agresivně odpovídal, že má přestávku půl hodiny, nikam nepojede a nic ho nezajímá. Nakonec většina pasažérů vystoupila z autobusu a v rychlosti si objednávali taxi, kterým se chtěli dostat na letiště, aby stihli svůj let.
Já jsem se na letiště dostal, bohužel gate byla už 3 min uzavřena a do letadla, které letělo do Barcelony v 16.50 nás nepustili. Na letišti jsem potkal další pasažéry z autobusu Flixbus č. 919 Brno => Vienna Airport, kteří také let nestihli, jednalo se o cestující ze Španělska i České republiky.
Když by autobus přijel v čas, 15:40 na Vienna Airport, jak je uvedeno na jízdence, měl bych rezervu před odletem 1 hodinu a 10 min, což je dostačující pro cestujícího bez zavazadel. Další „nejlevnější“ let, kde byla volna místa, mám až na pondělí 3. července 2022.
Finanční škoda, která mi byla způsobena a kterou budu požadovat uhradit:
● Letenka Vídeň => Barcelona 1198 Kč (pátek 1. července 2022);
● Nová letenka Vídeň => Barcelona 4718 Kč (pondělí 3. července 2022);
● Rozdíl mezi původní letenkou a nově koupenou = 3520 Kč;
● Taxi na letiště 10 euro = 247 Kč;
● Jízdenka na Bus Brno => Vienna Airport = 649 Kč;
● Zpáteční jízdenka domů, Bus Vienna Airport => Brno (20 euro = 508 Kč);
● Nová jízdenka na Bus Brno => Vienna Airport (předpokládaná cena cca 600 az 700 Kč);
● Protože to byla služební cesta, ztracené diety od zaměstnavatele stanoví 40 euro x 3 dny = 120 euro = 2,970.54 Kč.

Dohromady se jedná o finanční újmu ve výši 8594 Kč.

Ivan Kushkevych,
cestující FlixBusem linky č. 919 Brno => Vienna Airport


Produkt

Flixbus č. 919 Brno => Vienna Airport (příjezd do Brna 13:35, čas příjezdu do Vienna Airport uvedený na lístku 15:40, pátek 1.7.2022, číslo rezervace #3014611157


Požadované řešení

Vrácení peněz ve výši 8594 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 10:08, před 11 měsíci

Zakoupené služby:
Jestliže služba nebyla provedena ve sjednané kvalitě je možné ji reklamovat. Společnost má povinnost reklamace vyřizovat. Na vyřízení reklamace je stanovena obecně 30denní lhůta.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zaměstnanec:
Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2022 13:51, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.