Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:122
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#58760Odcizené zavazadlo během přepravy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 30 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.07.2022, před rokem

Liliia Slyshko

Znění stížnosti

Na autobusovem nadraži v Praze linka N367 že dne 30.6.2022, na zastávce Praha-Florenc jsem podala řidiči autobusu svoje zavazadlo. Řidič zavazadlo přijal, a uložil ho do zavazadlového prostoru autobusu. Poté jsem si stoupla do fronty na nástup, když na mě došla řada, ukázala jsem řidiči lístek a nastoupila jsem do autobusu. Po výstupu z autobusu na zastávce Enshede (cílová destinace) z Prahy, linka N367 že dne 30.6.2022 jsem šla vyzvednout svoje zavazadlo, řidič otevřel zavazadlový prostor a začal hledat můj kufr. V zavazadlovém prostoru bylo rozházeno hodně kufrů, tak mě řidič autobusu nechal prohledat všechna zavazadla, zatímco on šel skladat další zavazadla pro nastupující lidi. Nakonec jsem zjistila, že moje zavazadlo není v zavazadlovém prostoru. Situaci jsem začala okamžitě řešit s řidičem, a dostala jsem odpověd, že se na předchozí zastávce vyměnili s jinými řidiči a nevědí, jak byla zavazadla složená. Také že mám kontaktovat Flixbus ztráty a nálezy. Hned následující den 1.7.2022 jsem se snažila vyplnit formulář pro Ztráty a nálezy webu www.flixbus.cz. Bohužel jej nebylo možné odeslat, protože při zadání čísla rezervace systém ukazuje neplatné číslo rezervace. Tento problém jsem řešila přes chat, kde mi odpověděli, že se jedná o chybu v systému a dostala jsem email pro další kontakt. Poslala jsem tam dopis s popisem celé situace, jako odpověď mi přišla automaticky vygenerovaná odpověď, že aktuálně mají velké množství žádostí, což může vést ke zpoždění odezvy.

Se společností Flixbus se nedá vést prakticky žádná komunikace, jelikož odpovida většinou system. Podle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 175/2000 Sb. má nárok na odškodnění, ale nevím, jak dále postupovat, když společnost Flixbus se mnou odmítá komunikovat.


Produkt

Odcizení cestovního zavazadla z autobusu Flixbus dne 30.6.2022 na trase z Prahy do Enshede.


Požadované řešení

Požaduji náhradu škody za své ztracené/odcizené zavazadlo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 10:14, před rokem

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Podrobnosti upraví přepravní řády. Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně. Je-li zavazadlo přepravováno odděleně, dopravce dbá, aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující.

Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Podrobnosti pro přepravu ručních zavazadel, zejména rozměry, hmotnost, případně druhy přepravovaných věcí a jejich umístění ve vozidle, mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá, cestující však za jejich přepravu platí cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl cestující u sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků. Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od cestujícího dopravce nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.

Obecně se škoda dle § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2022 13:52, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.