Společnost


Daniel Křepelka

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59153Nedodělaný komín

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.07.2022, před 29 dny

Vaclav Sus

Znění stížnosti

Pan Daniel Křepelka mi slíbil vyvrtat a vyvložkovat komín Komín vyvrtal nechal u mě materiál slíbil že komín dodělá.Dodnes nedodělal stále jen slibuje hlavně že si nechal zaplatit 52000kc.Penize jsem mu poslal na účet tak to mohu doložit.Byl bych velice rád kdyby mi pan Křepelka přijet komín dodělat nerad bych si sjednával služby jiného kominíka a požadovanou částku bych po p Krepelkovi vymáhal.


Požadované řešení

Požadují za již zaplacené peníze komín dodělat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2022 09:37, před 29 dny

Pokud spotřebitel uhradil cenu za dílo, má zhotovitel povinnost dílo provést v ujednaném termínu. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení. Jestliže dílo není ve smluveném termínu provedeno (tj. dokončeno a odevzdáno), upozorní spotřebitel zhotovitele, že neprovedl dílo včas a poskytne mu přiměřenou lhůtu k provedení, resp. k dokončení díla (lze poskytnout i mlčky).

Pokud není dílo provedeno ani v náhradní lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Plnil-li dlužník z části (tzn. byla-li zhotovena část díla), může spotřebitel odstoupit jen od smlouvy v rozsahu nesplněného zbytku plnění, a tedy žádat vrácení peněz jen za dosud neprovedenou část díla (to neplatí, pokud by poskytnuté částečné plnění nemělo samo o sobě pro spotřebitele objektivní význam).

Nereaguje-li zhotovitel na běžnou komunikaci, je možné ho vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2022 10:56, před 20 dny

Spotřebitel nás informoval, že byl komín podnikatelem dodělán. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.