Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59214Po 4 měsících od ukončení smlouvy,nedodaná faktura za elektřinu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.07.2022, před 11 měsíci

Marcela Pěčová

Znění stížnosti

Už nevím,na koho se obrátit,tak zkusím popsat svůj problém tady.
V únoru 2022 jsem ukončila smlouvu na dodávku elektřiny a do dnešního dne 20.7.nemám vyúčtování.Mám tam i přeplatek z loňské fakturace,který ,nevím proč, se nepošle,tak jak to dělají ostatní firmy,hned na účet a ne až za rok!!!Dovolat se nelze,protože slibované,ozveme se vám,u vás prostě neplatí.Na mé emaily mi bylo sděleno,že jsou technické problémy ve fakturačním odd. a pak následovala změna DPH-4 měsíce!!!!!???Proboha kdo to tam řídí!Jsem zvědavá,jestli se mi po téhle zprávě někdo ozve.Moc naděje si nedělám.Myslím,že ve smlouvě jsou jasně dané podmínky vypořádání po ukončení smlouvy,takže jedině právní cestou?To je opravdu smutný,takhle se domáhat běžných záležitostí.Pěčová


Produkt

Faktura za elektřinu,zákaznické č.6000021775


Požadované řešení

Poslat fakturu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2022 16:27, před 11 měsíci

K vyúčtování
Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace elektřiny náleží spotřebiteli náhrada ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

K přeplatku:
Pokud společnost následně nevrátí přeplatek v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení. Spotřebitel v takovém případě může žádat vyplacení přeplatku ihned a navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nebude-li přeplatek vyplacen včas, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Odstoupit od smlouvy bez sankcí je možné v případech uvedených ve smlouvě nebo zákonem. Jestliže spotřebiteli toto právo náleží na základě zákona, nelze jej sankcionovat za využití tohoto zákonného práva. Odstoupení od smlouvy je možné pro její podstatné porušení. Samotné nedodání vyúčtování včas podstatným porušením pravděpodobně nebude, avšak nebude-li dodáno v přiměřené lhůtě po urgencích a uplatnění reklamace, domníváme se, že by již o podstatné porušení jít mohlo a spotřebitel by tak měl mít možnost odstoupit od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se obrátit na Energetický regulační úřad, jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2022 16:52, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.