Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:126
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#59246Refundace objednávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.07.2022, před rokem

Martin Luks

Znění stížnosti

29/6/2022 jsem provedl rezevaci jízdenek z Holandska do České republiky.
Peníze mi byli strženy z účtu, ale žádné jízdenky jsem neobdržel,proto jsem se 30/6/22 obrátil emailem na společnost Flixbus, abych věděl jak postupovat.
6/7/22 jsem provedl žádost o refundaci na stánkách společnosti a do teď se nikdo opět neozval. Zkouším každý den volat infolinku, ale ta po zopakování GDPR odkáže na své stránky pomoci a nic víc.


Požadované řešení

Vrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2022 14:38, před rokem

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu služby, prodávající má povinnost službu dodat. Pokud je zjevné, že na dodatečném plnění nemůže mít spotřebitel zájem, má spotřebitel nárok na vrácení vynaložených nákladů. V souvislosti s praxí společnosti FlixBus CZ s.r.o. dodáváme nad rámec stížnosti, že náklady vynaložené spotřebitelem k zakoupení jízdného mu mají být vráceny ve formě peněžních prostředků, nikoliv ve formě voucheru, poukazu, kreditu apod., pokud s touto formou kompenzace nevysloví spotřebitel výslovný souhlas.

Nereaguje-li prodávající na e-maily a telefonáty, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis, datová schránka). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednanou službu, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2022 16:40, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.