Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#5929Utajované poplatky a zadržování peněz klienta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.02.2015, před 6 lety

Věra Najmanová

Znění stížnosti

Založení životní pojistky PROFIINVEST - na smlouvě, založeno za účelem zhodnocení fin. prostředků a uložení na stáří.
Skutečnost - peníze z účtu mizí, zhodnocení vůbec žádné, nemožnost smlouvu vypovědět.

l.
Pojistná smlouva č. 3831562219
Sazba: Diamant

Předpoklady výpočtu:
Počátek pojištění: 1.5.2012
Konec pojištění: 30.4.2032
Pojistná částka: 10 000Kč
Běžné platby: Ve výši 700Kč, placeno měsíčně, zaplaceno 33 měsíců do 31.1.2015
Mimořádné platby: Ve výši 53 853Kč, dne 1.6.2012
Mimořádný výběr: Ve výši 66 043Kč, dne 1.12.2014

Tabulka měsíčního pojistného:
Pojistné období Měsíční pojistné (Kč) Měsíční pojistné na životní pojištění - investiční část (Kč) Měsíční pojistné na životní pojištění - riziková část (Kč) Měsíční pojistné na životní pojištění (Kč)
1.5.2012 30.4.2013 700 571 129 700
1.5.2013 30.4.2014 700 571 129 700
1.5.2014 11.12.2015 (datum vyhotovení) 700 571 129 700
2.
Tabulka měsíčního rizikového pojistného a nákladů:
Pojistné období Měsíční rizikové pojistné invalidita (Kč) Měsíční rizikové pojistné smrt (Kč) Měsíční splátka počátečních nákladů (Kč) Měsíční splátka správních nákladů (Kč)
1.5.2012 30.4.2013 0,00 5,46 45,86 63,90
1.5.2013 30.4.2014 0,00 6,05 45,86 63,90
1.5.2014 11.12.2015 (datum vyhotovení) 0,00 6,70 45,86 63,90

k Vašemu požadavku ze dne 24.11.2014 sdělujeme následující informaci.
Pojištění Diamant č. 3831562411 bylo sjednáno s počátkem pojištění od 1.5.2012, pojistná doba je 44 let.
Sjednané měsíční pojistné je ve výši 500 Kč. Běžné pojistné je zaplaceno do 30.11.2014, celkem zaplaceno
15 500 Kč. Mimořádné pojistné nebylo uhrazeno žádné, mimořádný výběr nebyl žádný.
Vyčíslení počátečních nákladů od počátku:
počáteční náklady jsou účtovány po celou sjednanou pojistnou dobu, což je ve Vašem případě 528 měsíců
(od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2056), s tím, že se celková nesplacená výše počátečních nákladů časem snižuje za
předpokladu, že na pojistné smlouvě nenastanou žádné změny. Splátky těchto nákladů jsou rovnoměrně
rozděleny do měsíčních splátek, přičemž při předčasném ukončení smlouvy se nesplacené počáteční náklady
stanou splatnými. Tyto náklady zahrnují náklady na provize a další provozní náklady pojistitele.
Tabulka vývoje nesplacených počátečních nákladů za dobu trvání pojištění:
Datum Hodnota rezervy nesplacených
nákladů
Na počátku pojištění - tj. k datu 1. 5. 2012 7 246,17 Kč
Na konci 1. roku pojištění - k datu 30. 4. 2013 7 133,94 Kč
Na konci 2. roku pojištění - k datu 30. 4. 2014 7 019,65 Kč
K datu vyhotovení - 6. 2. 2015 6 922,57 Kč


Produkt

pojistné smlouvy, pojištění pouze na smrt ve výši 10000Kč, peníze z účtů mizí, 3 měsíce jsem žádala vyúčtování, co se s penězi děje, ve smlouvě ani pojistných podmínkách žádné poplatky deseti tisícové nejsou.


Požadované řešení

Jelikož nejsem spokojená s hospodařením s mými penězi, zhodnocení vůbec žádné a nějaké neurčité poplatky. Chtěla bych smlouvy vypovědět a vrátit vložené peníze, které pojištovna nedokáže vyúčtovat podrobněji než počáteční náklady(15000Kč) a správní poplatky(45Kč měsíčně) - nic takového ve smlouvě nemám.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2015 09:41, před 6 lety

Investiční životní pojištění je pojištění, u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek. Zhodnocení finančních prostředků se odvíjí od toho, jak si vede zvolené portfolio. Pojišťovna by měla být schopná tyto skutečnosti zákazníkovi vysvětlit. Informuje-li se klient v sazebníku produktu o jednotlivých poplatcích, nalezne jich většinou rovnou několik. Mezi zásadní patří poplatek za správu a vstupní poplatek. Poplatky jsou uvedeny v Ceníku, který by měl být stejně jako pojistné podmínky součástí smlouvy. Bez znalosti konkrétních podmínek smlouvy se ale nedokážeme vyjádřit k předloženým faktům. Z toho důvodu stížnost uzavíráme.