Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:126
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#59321Odmítnutí vrácení peněz za zrušení cesty dopravcem

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.07.2022, před rokem

Monika Langová

Znění stížnosti

Dobrý den,

koupila jsem si jízdenku autobusem a cesta byla zrušena.
Dopravce nejen, že sám neřešil automatickou kompenzaci nákladů za cestu, ale musela jsem podat žádost na kompenzaci. Po čtrnácti dnech mi přišla odpověď, že poskytují pouze vouchery na další cestu, které ke všemu ještě mají časové omezení.

Pro mne jsou všechny body toto jednání nepřípustné a vůbec nerozumím tomu, že si toto může obchodník dovolit. Jsou na toto nějaké zákonné prostředky? Je vůbec možné zadržet někomu takto peníze? Protože cestu jsem musela řešit jinak a tudíž mi nuceně vzrostly náklady na tuto cestu - spolu se zadrženými penězi u Flixbusu.

Děkuji, S pozdravem,
pobouřená zákaznice


Požadované řešení

- zaslání peněz obratem na účet v případě zrušení cesty samotným dopravcem
- primární kontakt ze strany dopravce, ne že musí spotřebitel sám podat žádost a dožadovat se náhrady za zrušenou cestu - ani onen voucher nebyl automatický!
- nevynucování další cesty s tímto dopravcem tím, že zadrží naše prostředky na cestu, které mohou být nemalé a ještě "voucher" na další cestu časově omezit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2022 14:20, před rokem

Nebyla-li sjednaná a spotřebitelkou již uhrazená služba řádně a včas poskytnuta, a je-li zjevné, že na jejím dodatečném splnění nemůže mít spotřebitelka zájem, má spotřebitelka nárok na vrácení vynaložených nákladů, popř. nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku nesplnění povinnosti ze strany dopravce. V souvislosti s praxí společnosti FlixBus CZ s.r.o. dodáváme, že náklady vynaložené spotřebitelkou k zakoupení jízdného jí mají být vráceny ve formě peněžních prostředků, nikoliv ve formě voucheru, poukazu, kreditu apod., pokud s touto formou kompenzace nevyslovila spotřebitelka výslovný souhlas.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Před zasláním předžalobní výzvy doporučujeme použít standardní komunikaci (e-mail, telefon) a společnost vyzvat "neoficiálně".

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží či službu, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. K České obchodní inspekci dodáváme, že nesdílí naše striktní stanovisko ohledně formy, ve které by mělo být jízdné vráceno (k tomu viz https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/40474/vraceni-jizdneho-pouze-ve-forme-voucheru-s-omezenou-platnosti).

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2022 16:39, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.