Společnost


Rattrapante Tercero s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59624Neuznání odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2022, před 8 dny

Petr Bystřický

Znění stížnosti

Dne 7.7.2022 jsem v internetovém obchodu www.ihodinarstvi.cz koupil hodinky v hodnotě 13 490,- Kč, které jsem převzal od dopravce 15.7.2022. Dne 25.7.2022 jsem využil svého práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě a informoval jsem o tom prodejce tentýž den prostřednictvím emailu (v příloze tohoto emailu byl i naskenovaný a podepsaný formulář o odstoupení od smlouvy). Dne 25.7. 2022 jsem hodinky zaslal prostřednictvím České pošty prodejci. Ty byly prodejcem převzaty dne 2.8.2022. Dne 3.8.2022 mi od prodejce došel email, že mé odstoupení od smlouvy neakceptuje z důvodu odstranění ochranných folií z produktu a z důvodu, že kožený řemínek hodinek nese známky používaní. Prodejce mi také sdělil, že mi hodinky na mé náklady zasílá zpět. Souhlasím s tím, že jsem odstranil ochranné folie a nemám problém se snížením vrácené částky o tento náklad. Co se tyče koženého řemínku, nesouhlasím s prodejcem, že je poškození natolik závažné jak udává, ale i zde jsem svolný, aby si prodejce v přiměřené míře odečetl snížení hodnoty zboží vzniklé údajným opotřebením řemínku z vracené částky. Prodejce ovšem odmítl akceptovat mé odstoupení jako takové, k čemuž, dle mého názoru, nemá právo.


Produkt

Hodinky Orient Star RE-AU0204L00B Outdoor Automatic


Požadované řešení

Prodejce akceptuje mé vypovězení smlouvy, které jsem podal v zákonem dané čtrnáctidenní lhůtě, s tím, že souhlasím s přiměřeným snížením vrácené částky o náklady, které prodejci vznikly odstraněním ochranných folií a částečným, dle mě mírným, opotřebením koženého řemínku hodinek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2022 15:01, před 6 dny

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Spotřebitel při odstoupení od smlouvy odpovídá dle § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tento neurčitý pojem ("nakládání jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží") je nutné vykládat euro konformním způsobem. Prodávající je tedy dle našeho názoru oprávněn snížit poměrně cenu zboží tehdy, nakládal-li s ním spotřebitel jinak, než jak by s ním mohl nakládat v kamenné provozovně (k tomu blíže viz bod 47 Preambule ke směrnici 2011/83/EU, dostupná z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN).

Protože dle popisu byla dodržena lhůta pro odstoupení i pro vrácení zboží, je sporným bodem pouze to, zda je možné zamítnout odstoupení od smlouvy na základě "opotřebení". To zpravidla nelze. Jak je uvedeno výše, spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, avšak to pouze za nakládání jinak než je obvyklé pro vyzkoušení. S ohledem na to, že spotřebitel sám navrhuje ponížení vracené částky, domníváme se, že zboží nějak opotřebeno bylo. Z tohoto důvodu však obecně nelze spotřebitele o toto právo zkrátit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.