Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:81
Stále v řešení:77
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59634Nevrácení vstupného Gregorian 2022 Pardubice

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.08.2022, před 7 dny

Michaela Zemková

Znění stížnosti

Zaplatila jsem vstupenky na koncert Gregorian - 20th - 14. března 2020 od 19.00 Pardubice. Koncert byl kvůli Covidu odložen a nakonec zrušen.

Dne 18.2.2022 jsem přistoupila na vzájemnou dohodu o vzájemném vypořádání formou mimořádného vrácení vstupného ve výši 80% ceny. Vše požadované jsem zaslala na info@smsticket.cz , kde jsem do té doby komunikovala.
Žádala jsem o vrácení čátsky 1904 Kč - Celková částka byla 2380,- a 80 % činí tedy 1904,- Kč.
Do dnešního dne nepřišly žádné peníze a po urgenci jsem od nich dostala 29.7.2022 tuto zprávu.


Dobrý den,

jako zprostředkovatel prodeje vstupenek na Gregorian tour, jsme dle pokynů pořadatele administrovali veškeré žádosti o kompenzace.

Nicméně společnost smsticket s.r.o. vstupné nyní vrátit nemůže, neboť jedná pouze jménem a na účet pořadatele. Pořadatel nám nepřevedl finanční prostředky potřebné k vracení vstupného.

Omlouváme se za opožděnou komunikaci, snažili jsme se s pořádající agenturou domluvit na dalším postupu, ale neúspěšně.

Za vrácení vstupného odpovídá výhradně pořadatel. Veškeré nároky na vrácení vstupného za zrušené koncerty uplatňujte vůči pořadateli FP PRO, s.r.o., IČ 05390435, se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Email: fppro@fppro.cz.

Vzniklá situace nás opravdu velmi mrzí, nicméně společnost smsticket s.r.o. své smluvní povinnosti neporušila, naopak je sama tímto jednáním poškozena.

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

Děkujeme,

s pozdravem


Tak jsem tedy 1.8.2022 napsala na FPPRO na adresu fppro@fppro.cz. Nejenom, že jsem neobdržela odpověď, ale přišlo mi, že se doručení nezdařilo.
Zkusila jsem tedy znovu, ale se stejným výsledkem.

Vypadá to tak, že fima FPPRO neexistuje a SMS ticket se zabuje zodpovědnosti.

Prosím tímto o pomoc, co mám dělat


Produkt

vstupenky na zrušený koncert Gregorian - 20th - 14. března 2020 od 19.00 Pardubice


Požadované řešení

vrácení peněz ve výši 80 % ze zaplacené částky na bankovní účet dle informací, které jsou na stránkách společnosti https://www.fppro.cz/.
Celková částka byla 2380,- a 80 % činí tedy 1904,- Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2022 10:54, před 6 dny

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pořadatele akce je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.