Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:81
Stále v řešení:77
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59638Stížnost na FP PRO

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
04.08.2022, před 7 dny

Miroslav Stach

Znění stížnosti

Podávám stížnost na FP PRO s.r.o. IČ 05390435, která s poškozenými nekomunikuje a odmítá vrátit vstupné ve výši 2390 Kč za neuskutečněný koncert Gregorian. Na Ing. Bučka jsem podal trestní oznámení, které je k dispozici na:
https://www.facebook.com/groups/2835442749935341
Přidám se k hromadné žalobě.
Stach Miroslav


Požadované řešení

Prosím, nezasílat předchozí opakující se odpovědi, ale poradit:
Který advokát připraví hromadnou žalobu a jak ji zorganizovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2022 09:58, před 6 dny

Obecně:
Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pořadatele akce je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.


Ke konkrétnímu případu:
Co se týká trestního oznámení - o trestný čin by se mohlo jednat v případě, že by škoda přesáhla 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se škody spotřebitelů sčítají je však možné, že tato hranice byla překročena.

Konkrétního advokáta poradit nemůžeme, avšak je možné najít vhodného advokáta dle lokality a oboru např. na našich stránkách (www.dtest.cz/advokati).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.