Společnost


Čedok a.s.

Počet nahlášených stížností:128
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#59722Reklamace zájezdu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.08.2022, před rokem

Rena Kořínková

Znění stížnosti

Skvělé nabídky pro seniory-těmito větami jsme se nechali nalákat a zakoupili si zájezd do Egypta-Marsa Alam.
bohužel brzy jsme poznali realitu, která se od nabídky značně lišila.
3.den- spánek pouze 3 hodiny, odjezd z hotelu stanoven na 01:30 hodin ráno (máme reklamační protokol)
-balíčky na cestu byly velmi žalostné, neobsahovaly žádné tekutiny - pro cca 10 hodinovou jízdu autobusem
-při zpáteční cestě z Asuánu ,která trvala 12 hodin, jsme navíc čekali na 2 osoby , ti se vraceli z výletu z Abú Simbl(organizace někde drhne). Autobus byl bez funkční toalety, po protestech účastníků byla toaleta za hodinu opravena. tato jízda dle údajů měla být o 3 hodiny kratší.
-po dojezdu do střediska Falamanco a ubytování (po 20 hodině),jsme šli na večeři, budíček ve 24:00 hodin(spánek 2 hodiny)a odjezd na letiště Marsa Alam(01 hodina po půlnoci).
-pak následovalo utrpení s odletem do Prahy, kam jsme doletěli v 18 hodin(celkově 18 hodin na cestě).-z týdenního zájezdu jsme 3 noci nespali
--slabší povahy byly na pokraji zhroucení. V Burgasu, kde jsme se ocitli, musela přijet sanitka k letadlu a ošetřit některé z cestujících.
-2 hodiny v letadle na letištní ploše v Burgasu byly jen další perličkou zájezdu.

Reklamaci zájezdu jsme odeslali 29.6.2022 , do této doby se vůbec nikdo z Čedoku neozval.


Produkt

zájezd č.3906300 (pro 2 osoby) a zájezd č.3906320 (pro 1 osobu) ve dnech 18.06. - 25.06.2022 ,Egypt-Marsa Alam s plavbou po Nilu


Požadované řešení

Kompenzace za zpožděný let- zpoždění způsobuje nepohodlí , a proto Evropský soud dovodil , že náleží finanční náhrada za zpožděný let.
Pořadatel (Čedok) odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.
Reakce na stížnost -dosud od 29.06.2022 čekáme.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2022 14:31, před rokem

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud byla možná a pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Uzná-li podnikatel reklamaci jako opodstatněnou je povinen vrátit spotřebiteli přiměřenou část kupní ceny zájezdu. Podnikatel by měl bez dalšího vrátit stanovenou část kupní ceny v penězích. Podnikatel může vystavit spotřebiteli poukaz na další služby pouze v případě, kdy s vystavením poukazu spotřebitel výslovně souhlasí. Není možné spotřebiteli vnutiti poukaz proti jeho vůli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2022 11:36, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.