Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59750Neoprávněná sankce 8000

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 6 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
09.08.2022, před 10 měsíci

Bozena Cihalova

Znění stížnosti

Byla jsem sankciovana za dřívější ukončení smlouvy, ale vím, že neoprávněně. Zdražení proběhlo nad rámec, limitu, nebyla možnost ukončit smlouvu dříve, nikdo nezveda telefon. Když jsem na to v mailu upozorňoval, nikdo nereagoval. Čekala jsem na vyúčtování které byli chybně, když jsem jim řekla, že na to čekám, že chci podávat stížnost na éru i skontrolou práva na tyto pokuty za výpověď. Nikdo nereagoval 2 měsíce na mail, a můžu doložit i záznam hovoru které nikdo nezveda


Požadované řešení

Návrat finančních sankcí, za energie.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2022 10:18, před 10 měsíci

Výpověď i odstoupení od smlouvy jsou jednostranná právní jednání (proto není potřeba, aby s výpovědí vyslovila druhá strana souhlas). Spotřebitel ovšem musí prokázat doručení výpovědi/odstoupení od smlouvy s uvedením zákonného nebo smluvního důvodu nejlépe doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud jde o smlouvu na dobu určitou, je s jejím předčasným ukončením spojeno zpravidla odstupné v řádu jednotek tisíců.

Pokud dodavatel oznámí spotřebiteli zvýšení ceny elektřiny (a není to zvýšení způsobené změnou regulované části cený nebo změnou daně či obdobného poplatku), pak musí spotřebitele sřozumitelně poučit o jeho právu smlouvu bez postihu výpovědět. Spotřebitel výpověď musí dodavateli odeslat nejpozději do 10 dnů před tím, než začne nový ceník platit. Smlouva zanikne ke dni účinnosti
zdražení. V tento den spotřebitel už zásadně musí mít domluvené dodávky od jiného dodavatele.


Jednostranná změna standardizovaných smluvních podmínek a ceny je v zásadě možná, je ale nutné splnit řadu podmínek:
- zaslat spotřebiteli oznámení o chystané jednostranné změně spotřebiteli adresně, včas a s řádným obsahem,
- umožnit spotřebiteli bez postihu smlouvu z důvodu jednostranné změny vypovědět a
- možnost jednostranně změnit smluvní podmínký si ujednat ve smlouvě či obchodních podmínkách (nejde o opávnění založené ze zákona).

Oznámit chystané jednostřanné změny adresně znamená informovat spotřebitele dopisem, popřípadě skrze e-mail, telefonní číslo či datovou schránku, jestliže spotřebitel týto údaje uvede jako kontaktní. Adresné není oznámení vyvěšené na internetových stránkách ani takové oznámení, které o takové změně ceníků informuje, aniž by bylo spotřebiteli vysvětleno, jak konkrétně se změna dotkne jeho produktu.

Oznámit chystané jednostranné změny včas znamená infořmovat spotřebitele nejpozději 30 dní před účinností změn. Aby mělo oznámení o chystané jednostranné změně řádný obsah, musí do něj dodavatel
vložit poučení o tom, že spotřebitel může změnu odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu bez postihu výpovědět a v jaké lhůtě. Spotřebitel musí výpověď stihnout odeslat nejpozději 10. den přede dnem, kdý mají být účinné jednostranné změny.


Vyúčtování energií:
V případě, že je vyúčtování dle názoru spotřebitele nesprávné, může jej u dodavatele reklamovat. Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě plynu částkou 750 Kč za den, nejvýše však do částky 7 500 Kč [dle § 16 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb.].

V rámci vyřízení reklamace se musí dodavatel zabývat spotřebitelem namítanými skutečnostmi a spolehlivě nároky spotřebitele vyvrátit.

Nepodaří-li se částku získat prostřednictvím této služby či jinak, může se spotřebitel obrátit na Energetický regulační úřad (https://www.eru.cz/kontakty), který poskytuje možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jehož výsledkem je pravomocné správní rozhodnutí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2022 15:51, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.