Společnost


Gadgets House s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#59758Nevrácení peněz za vrácené zboží.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.08.2022, před rokem

Marie Malá

Znění stížnosti

Vrácená objednávka č.*** ,dobropis vystaven 12.7.2022 od té doby jen píši další info.Je mi 74 let a nemám žádný -ŮČET- tak jsem přišla jak o dárek pro vnoučata tak i o peníze.Stale jen píši ,podávám info. a není dovolání nápravy.Je to velmi špatný přistup k zakazníkovi. MaLá


Produkt

Na všechny mé odpovědi jen ----Zašlete č. ůčtu.


Požadované řešení

Nemohu pochopit ,když mohu platit přes dobírku proč mi odmítáte vrátit peníze.Všechny info. jsem vypsala při vrácení zboží,několik dalších na vaše různé adres. a p.Kolářovi, odpovědi zašlete č. ůčtu .Malá


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2022 12:36, před rokem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli. Zákon neupravuje, jakým způsobem mají být prostředky navráceny, nicméně prodávající musí prokázat, že tak učinil. Na straně spotřebitele neexistuje povinnost být vlastníkem bankovního účtu, takže prodávající musí vrátit prostředky tak, aby je spotřebitel prokazatelně obdržel.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2022 09:51, před rokem

Spotřebitelka nás informovala, že jí peníze byly vráceny. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.