Společnost


MARVEL-INTERNATIONAL spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5979Nevyřízená reklamace - domek Pemberton Soverign

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.02.2015, před 5 lety

Iva Jakimivová

Znění stížnosti

V říjnu 2013 jsem v centru Sadová zakoupila mob.domek v ceně 319 tis.Domek mi byl po dohodě přivezen na konci března 2014,ale ustaven na místě podle vodováhy tak,aby byly možné úpravy a instalace,mi byl až v červnu 2014. Hned po ustavení jsme i s technikem Marvelu zjistili,že jedny vnější vstupní dveře nejdou žádným způsobem otevřít.Na to mi bylo později sděleno p.T. ať si nechám dveře opravit a pak podám reklamaci. Ke dvěma vstupním dveřím se stejnými vložkami jsem navíc dostala pouze 1 klíč a ten se v Čechách nedá přidělat - což je důvod k výměně vložek. Dále jsme zjistili,že plynový kotel,který měl být nový,má utrženou koncovku do zásuvky a zcela nový není.K údajně novému kotli nebyly přiloženy žádné doklady. Po přivolání odborné firmy - která musela přijet 3x a kontaktovat i výrobce těchto kotlů bylo zjištěno, že je vadná základní deska, kterou je nutno objednat a vyměnit. Opět mi p.T. sdělil,at si vše nechám udělat a podám reklamaci,že bude vyřízena.Reklamaci na obojí v celkové výši 11 tis.jsem poslala poštou i s doklady 23.12.2014.Pan T. z centra v Sadové mi potvrdil převzetí i mailem i ústně a zaručil vyřízení. Reklamace prý vyřizuje majitel R. M. Upomínala jsem vše několikrát telef., mailem a nakonec sms, ale nedostala jsem žádnou odpověď ani peníze na účet.


Produkt

Mobilní domek Pembertin Soverign - konkrétně jedny vnější dveře, plyn. kotel Ferroli a vložky u obou vnějších dveří.


Požadované řešení

Zaslala jsem na Marvel fakturu za opravu kotle a paragony za nové vložky u dveří a vyčíslila práci na složité opravě dveří, které sice můžeme používat, ale jsou trvale poškozené a zřejmě nebudou mít dlouhou životnost. Také jsem zástupce firmy Marvel v reklamaci vyzvala, že se mohou přijet na dveře kdykoliv po domluvě podívat - případně mi nechat dveře zcela vyměnit. Požaduji za tyto způsobené potíže celkem 11 tis.Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2015 11:10, před 5 lety

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Prvním krokem je tedy vytknutí vady u určeného subjektu a zvolení nároku z vadného plnění. Pokud tedy byla reklamace řádně uplatněna, měla být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se subjekty nedohodli jinak. V případě, že tato lhůta uplyne, nebo by se jednalo o odstranitelnou vadu a postup spočívající ve výměně nebo opravě by nebyl z nějakého důvodu možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Slevu z kupní ceny může spotřebitel požadovat i v případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, která nebrání řádnému užívání věci. Vzhledem k tomu, že přiměřená sleva z kupní ceny není přímo definována, mohou se strany domluvit, že budou vycházet ze skutečných nákladů vynaložených na odstranění závad.

Reakce společnosti

Publikováno
7.4.2015 13:41, před 5 lety

Dobrý den, celá tato nepříjemná situace nás velice mrzí.

O stížnosti na webu dTest jsme se dozvěděli dne 2.4.2015, proto zveřejňujeme naší reakci až nyní.

Mobilní dům byl zakoupen ve franchisové pobočce, která má svého vedoucího, jež zodpovídá za kvalitu domů a poskytované služby. My, jako centrála, jsme se o problému zákaznice dozvěděli až prostřednictvím stížnosti na sociální síti firmy Marvel-International, dne 11.3.2015.

Po přečtení této negativní zkušenosti s naší pobočkou jsme celý problém začali ihned řešit, a to jak se zákaznicí, tak i s vedoucím prodejního centra, panem Mikulkou. Pobočka Sadová funguje jako samostatný subjekt, ale je povinna respektovat reklamační řád a etický kodex prodejní sítě Marvel.

Tímto bychom se chtěli naší zákaznici omluvit, protože zcela jasně došlo k selhání vedoucího pobočky v oblasti nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace.

V tuto chvíli sledujeme průběh vyřízení reklamace, komunikujeme se zákaznicí i vedoucím pobočky a naší snahou je, aby se vše vyřešilo co nejlépe pro naši zákaznici.

Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti Marvel-International, spol. s r.o.


Iva Jakimivová

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.4.2015 23:18, před 5 lety

Děkuji d-Testu za pomoc. Zároveň mi hodně pomohla intervence z vedení franchízy Marvelu. V minulém týdnu se mi ozval majitel centra v Sadové a k mé reklamaci měl nějaké námitky, poté jsme se dohodli, že mi bude vyplaceno 75 % mnou požadované částky. Souhlasila jsem a v tomto týdnu mi částka dorazila na účet. Bohužel se mi ale ozvali 2 další nespokojení zákazníci, kteří nakupovali v Sadové. Já ale mohu tuto záležitost uzavřít.


Iva Jakimivová

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.5.2015 11:49, před 5 lety

Hodnocení: