Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:94
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#59815Zrušení cesty

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.08.2022, před měsícem

Marta Pató

Znění stížnosti

Zakoupila jsem u společnosti Flixbus cestu do Berlína a zpět pro sebe, manžela a pro dvě děti se třemi jízdními koly. Společnost poté zpáteční spoj zrušila, na což mě upozornila 14 dní předem. Nabídla mi cestu jiným spojem, žádný z nabídnutých spojů již ale neřeší dopravu jízdních kol. Z tohoto důvodu jsem byla nucena celou cestu zrušit (včetně cesty tam). Stornování cesty tam mi ale společnost neumožnila, storno cesty je možné pouze výměnou za poukázku, nikoliv za vrácení peněz. Považuji tyto okolnosti za zaviněné společností (o tom, že musím zrušit i ubytování, ani nemluvím). Myslím, že by v tomto případě by měla společnost celou částku vrátit na účet. Nemohu za to, že avizovaný zpáteční spoj je bez náhrady zrušen. Společnost FlixBus nabízí možnost obrátit se na ni prostřednictvím prefabrikovaných dotazů, což značně ztěžuje komunikaci v takovémto případě.


Požadované řešení

Jako řešení bych považovala zajištění již objednané služby (odvoz naší rodiny i s koly do Berlína a zpět), pokud tuto zaplacenou službu společnost nemůže zajistit, jeví se mi jako adekvátní vrácení zaplacené částky za obě cesty v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.8.2022 10:54, před měsícem

Zruší-li dopravce cestu, musí náhradní spoj být adekvátní náhradou za zrušený spoj, tj. musí splňovat kritéria objednávky původního spoje. Pokud je zjevné, že na náhradním spoji nemůže mít spotřebitel zájem, má spotřebitel nárok na vrácení vynaložených nákladů a dopravce by tento spoj měl kompenzovat stejně jako kdyby zrušil původní spoj bez náhrady. V souvislosti s praxí společnosti FlixBus CZ s.r.o. dodáváme, že náklady vynaložené spotřebitelem k zakoupení jízdného mu mají být vráceny ve formě peněžních prostředků, nikoliv ve formě voucheru, poukazu, kreditu apod., pokud s touto formou kompenzace nevysloví spotřebitel výslovný souhlas.

Nereaguje-li prodávající na e-maily a telefonáty, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis, datová schránka). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.