Společnost


Globus ČR, k.s.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#59829Reklamace smršťovací hadice.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 15 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
12.08.2022, před 8 měsíci

Ladislav Thurzo

Znění stížnosti

Dobrý den,
dnes 12.8. 2022 v 10 hod. jsem byl v Čakovicích na info. reklamovat sršťovací zelenou hadici. Paní ktrá byla u okénka semnou reklamaci vůbec řešit protože jsem neměl od hadice účet ale pouze výpis z účtu od K.B. Určitě mi dávalo najevo zvýšeným hlasem že semnou reklamaci řešit nebude a zákazníci kteří se na mě dívali jako bych někomu něco udělal jsem po několika minutách jsem informace opustil. Je mi 72 let nemám potřebu se s někým o svých právech dohadovat. L. Thurzo


Produkt

Hadice začala po běžném používání na dvou místech téct.


Požadované řešení

Chci vyměnit hadici za jinou nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.8.2022 15:28, před 7 měsíci

V případě, že je zakoupen výrobek neodpovídající jakostí, je možné zboží reklamovat. Pokud zakoupená věc nemá deklarované či spotřebitelem očekávané vlastnosti s ohledem na povahu zboží, lze žádat dodání věci s odpovídajícími vlastnostmi. Pokud to není možné, lze odstoupit od smlouvy a žádat vrácení peněz. Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu a žádat vyřízení.

Pro uplatnění reklamace nepotřebuje spotřebitel nutně doložit účtenku nebo fakturu, zákon tuto povinnost neukládá. Stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí. Toto pravidlo vychází z § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který říká, že za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

Pokud by prodávající omezoval možnost zboží reklamovat tím, že požaduje účtenku, ačkoliv spotřebitel může prokázat jiným způsobem, že u něj zboží zakoupil, jednalo by se o požadavek zkracující práva spotřebitele z vadného plnění ve smyslu § 1814 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K takovýmto požadavkům se dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.8.2022 15:35, před 7 měsíci

Vážený pane Thurzo,

velmi nás mrzí Vaše nepříjemná zkušenost. Budeme rádi pokud nám na sebe zanecháte kontakt (email nebo telefonní číslo) a ozve se Vám Čakovický hypermarket s návrhem řešení.

Děkujeme
Váš Globus

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2022 17:16, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2022 15:06, před 3 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.