Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5985Neprovedení objednané služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.02.2015, před 8 lety

Adolf LUKŠOVSKÝ

Znění stížnosti

Dne 10.4.2014 byla vystavena fa 60140033 na provedení snímkování úniku tepla, která byla zaplacena 21.4.2014. Po telefonickém hovoru bylo sděleno, že služba bude provedena po zahájení topné sezony na podzim 2014. Telefony,které jsou uvedeny na letáku na fa, jsou zrušené.


Produkt

měření úniku tepla


Požadované řešení

vrátit zaplacenou částku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2015 15:30, před 8 lety

Z uzavřené smlouvy vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti. Pokud nebylo sjednáno přesné datum plnění, měl by spotřebitel písemně určit lhůtu, ve které společnost může svůj závazek dodatečně splnit. Spotřebitel má poté právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li společnost na e-maily, doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí nevyvratitelná domněnka doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásilku také doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. V současné době se společností neprobíhá insolvenčí řízení. Doporučujeme však insolvenční rejstřík sledovat a v případě, že bude řízení opět zahájeno, je vhodné svou pohledávku přihlásit.

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít.