Společnost


Foglik s.r.o.

Počet nahlášených stížností:49
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

30%
70%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#6002Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.02.2015, před 7 lety

Dana Janoušková

Znění stížnosti

Objednala jsem si kosmetiku u fi Foglik s.r.o., Plzeňská 643, Klatovy IČ 29064708, zaplatila jsem předem 2 100,75 Kč dne 10.2.2015. Ačkoliv mi bylo písemně sděleno, že po připsání částky
na účet mi bude zboží dodáno, nic do dnešního dne nedošlo. Firma nereaguje na maily a ani na telefon.


Produkt

objednávka kosmetiky denní, noční krémy - celkem za 2 100,75 Kč


Požadované řešení

vrácení peněz na můj účet 107-7904410207/0100


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2015 17:25, před 7 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté kupujícím, má kupující právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku. To znamená, že spotřebitel má právo prodejce upozornit, že nedodal zboží včas (pokud bylo doba dodání sjednána) a poskytnout prodejci přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky). Pokud prodejce nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené finanční částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou).

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2015 11:03, před 7 lety

Spotřebitelka nám sdělila, že jí prodejce nakonec peníze vrátil.