Společnost


GIGA CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#6022Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.02.2015, před 7 lety

Petr a Jitka Bendovi

Znění stížnosti

Dne 7.1.2014 byl přes internet zakoupen notebook ASUS EEE1201K,všetně konfigurace,vybavení SW.Po převzetí a zpětném zaslaní na reklamaci:reklamováno vybavení SW,výdrž baterie dne 3.7.2014. Jelikož se firma neozvala tak jsme zaslali odstoupení od smlouvy pro překročení reklamační lhůty 30.8.2014.I přes několik urgencí se firma neozvala.Tak jsme zaslali prošetření stížnosti obchodní inspekci inspektorát Jihočeský a Vysočina.ČOI nám uznala stížnost za oprávněnou dopis 25.11.2014.I na základě zjičtění ČOI,dopisu že trváme na vrácení peněz,firma odepsala o strpení dne 5.12.2014.Od této doby se stále nic neděje,nemáme a ni zboží ,ani peníze.


Požadované řešení

Vrácení peněz včetně všech spojených nákladů


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2015 14:32, před 7 lety

Prodávající nebo jím pověřený pracovník má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Pokud tedy spotřebitel realizoval své právo na odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva od počátku zanikla a smluvní strany jsou povinné vrátit to, co si navzájem plnily.

Pokud společnost nadále nebude reagovat, doporučujeme ji zaslat tzv. předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu, ve které ji bude uložena dodatečná lhůta ke splnění povinnosti, jež by neměla být kratší než 7 dní. Po marném uplynutí této lhůty se může spotřebitel obrátit na příslušný soud s návrhem na vydání platebního rozkazu. Jedná se o zjednodušené právní řízení, ve kterém soud rozhoduje bez nařízení jednání na základě zaslaných podkladů.

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2015 11:28, před 7 lety

Dne 3. 7. 2014 nám byla prostřednictvím České pošty, balíkem č. DR0087735674X, doručena naší společnosti reklamace notebooku zákazníka. Rozhodnutí o zamítnutí této reklamace, evidované pod číslem REKL141506, bylo zasláno e-mailem zákazníkovi 29. 7. 2014. Telefonicky byl zákazník, vyrozuměn o zamítnutí reklamace také 29. 7. 2014, v 10 hodin dopoledne. Při tomto telefonátu, bylo mimo jiné domluveno převedení zamítnuté reklamace na placený servisní úkon, při kterém by se provedly úkony požadované zákazníkem. Následně se již nebylo možné se zákazníkem spojit, telefony nezvedali, nebo zákazník uvedl, že v daný okamžik nemá čas.
Přijetí reklamace 3. 7. 2014 předcházel e-mail zákazníka ze dne 23. 6. 2014 s dotazem, jak mohou řešit problémy, které se svým notebookem mají. Tento datum se nemůže počítat jako datum uplatnění reklamace. Pro začátek běhu lhůty reklamace je potřebná i součinnost spotřebitele, zejména spotřebitel musí umožnit prodávajícímu přezkoumat předmět reklamace. Tedy lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až dnem doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu.

I přes tyto skutečnosti jsme zákazníkovi vrátili finanční prostředky, protože se vždy snažíme vyjít zákazníkovi vstříc a jít cestou spokojeného zákazníka navzdory úbytku vlastního zisku. Touto filozofií se již řídíme mnoho let a nadále jak v tom, tak i ve zkvalitnění našich služeb naše společnost hodlá pokračovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2015 17:24, před 7 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení uvedeného řešení a případné uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2015 12:39, před 7 lety

Vzhledem k tomu, že spotřebitel již nevyužil možnosti vyjádřit se, jsme nucen stížnost uzavřít pro nereakci spotřebitele.