Společnost


Jindřich Valenta - ELKO Valenta

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#6024Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.02.2015, před 7 lety

Pavla Urbánková

Znění stížnosti

Dobrý de, dne 29.1 2015 jsem byla reklamovat vysavač Electrolux ZSC69FD2, s vadou, že vysavač divně začal chrčet, po vypnutí dlouho dobíhá a regulátor výkonu je volný až se samovolně přetáčí. Dnes (20.2. 2015) mi volali z prodejny Elko Valenta Choceň, že reklamace je vyřízena. Ptala jsem se na výsledek a bylo mi řečeno, že reklamace je zamítnuta z důvodu poškozeného štítku, nečitelného výrobního čísla a dodáno bez záručního listu. A já se teď ptám, porč paní (K.K.), která semnou 29.1. 2015 sepisovala reklamační protokol nepožadovala po mě záruční list, stačil jí jen prodejní lístek. Proč trvalo 21 dní, než vyřídili tuto banalitu? Servis přijal zboží 10.2. a mě by zajímalo, co skoro 14 dní dělal vysavač na prodejně v Chocni a proč ho dávno neposlali do servisu? Prodejce na prodejně mi řekl, ať najdu záruční list nebo krabici od vysavače. Záruční list jsem našla, ale samozřejmě nebyl vyplněn (při prodeji vysavače mi ho nevyplnili), ještě, že jsme si uchovali část krabice, kde byly potřebné údaje o vysavači. Zanesla jsem to na prodejnu, řekla prodejci, ať mi teda dodatečně vyplní ten záruční list podle těch údajů z té krabice a museli jsme znova sepsat reklamační protokol k dnešnímu datu (20.2. 2015) s tím, že budu čekat ze zákona dalších 30 dnů na vyřízení. A já se opět ptám - proč chybou paní prodavačky, která před skoro měsícem semnou sepisovala reklamační protokol po mě nechtěla záruční list a díky této paní budeme další měsíc bez vysavače a čekat, jak se to vlastně vyřídí? Je to správný postup? Na prodejně mi dnes řekl prodavající (V.M.), že jim k reklamaci stačí účtenka, tak proč, když jsem jí před měsícem jim dala, mi teď bylo řečeno, že musim mít i záruční list?? Nemůžu čekat další měsíc, než se vyřídí reklamace, potřebujeme vysavač. Máme doma dvě malé děti, trpící dýchacími problémy a potřebují každý den, abych vysávala, ale bohužel teď jsem bez kloudného vysavače a děti mám nemocné a mám ještě zase dalších 30 dní čekat!!! Děkuji za vyřízení


Produkt

Electrolux Supercyclo ZSC69FD2, type - GA-BL-2, PNC - 903151901, Serial Nr. - 31600506


Požadované řešení

Požaduji okamžité řešení reklamace, které mělo být vyřešeno nejpozději do 28.2. 2015 a ne že se zase o měsíc prodlouží reklamace díky neschopnosti prodejce, který semnou sepisoval reklamaci. Požaduji opravu vysavače, nebo výměnu za nový kus, případně vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2015 13:04, před 7 lety

Prodávající nebo jím pověřený pracovník má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Vzhledem k tomu, že z popisu stížnosti je patrné, že nedošlo k odbornému posouzení závady, mělo být o reklamaci, pokud jí prodávající zamítal, rozhodnuto ihned, případně do tří dnů. V této souvislosti doporučujeme spotřebitel podat podnět České obchodní inspekci.

Uvedené zamítnutí reklamace však nemá oporu v právním řádu, protože pokud se jedná o zákonnou záruku, postačí pokud spotřebitel prokáže, že zboží bylo v konkrétní den u prodávajícího zakoupeno. Požadavek na dodání záručního listu zákon nestanoví. Zákon dále stanoví, že reklamace včetně odstranění vady by měla být odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V tomto případě se nejedná o dvě reklamace, ale o reklamaci téže vady.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2015 09:16, před 7 lety

Prodávající nám sdělil, že reklamační řízení bylo ukončeno opravou přístroje. Může spotřebitelka tuto skutečnost potvrdit, případně stížnost uzavřít?

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.3.2015 14:06, před 7 lety


Pavla Urbánková

Hodnocení:

Komentář: Ano, potvrzuji, že po publikování Vašeho vyjádření se věci daly rychle do chodu, ještě ten den odpoledne mi volali z prodejny, že už je vysavač opraven a že mi ho přivezou domů! Děkuji velice Dtestu, myslim, že nebýt jeho, táhlo by se to ještě dlouho.