Společnost


Čedok a.s.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#60276Nesplnění podmínek CK a neochota řešit včas

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 18 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.09.2022, před 5 měsíci

Jesika Skoumalová

Znění stížnosti

Vše bylo řešeno i denně přes infolinku, ale marně. Při příletu na Rhodos jsme se dozvěděli o změně ubytování, se kterou jsme nesouhlasili, pan delegát nám sdělil, ať se ubytujeme a vše vyřešíme ráno. Ráno nám neustále opakoval, že on s ničím nic neudělá a máme volat infolinku, že toto se děje už měsíc a CK se situací nic nedělá. Náhradní ubytování v části, které jsme dostali bylo v naprosto příšerném stavu a dalo by se srovnat se špinavou, zapáchající a velmi levnou ubytovnou, po řešení s hotelem nám bylo sděleno, že všechny pokoje jsou plné. Hotel nabízel i mnohem lepší pokoje ale část, kde jsme se nacházeli my se dala ohodnotit 1 max 2*.
Lokalita náhradního ubytování nám také absolutně nevyhovovala. V lokalitě se nacházeli dva hotelové resorty a jinak nikde nic. Při řešení na infolince jsme trvali alespoň na změně lokality, požadovali jsme jiný hotel v destinaci, kterou jsme si vybrali a zaplatili, ale opět marně, protože nikdo se situací nechce nic dělat. Podle delegáta se toto děje už měsíc a CK o problémech ví a neřeší dopředu. Kdyby jsme o změně věděli před odletem, tak bychom pobyt zrušili a sehnali si jiný.
Proto z důvodu neinformovanosti, porušení podmínek, nezajištění vhodného ubytování v námi zaplacené částce, neschopnost pomoci a řešit situaci máme podanou žádost o vrácení části peněz za dovolenou.
Došlo nám první vyjádření ohledně kompenzace 15% z ceny zájezdu. Což vůči závažnějším pochybení nám přijde neadekvátní a také nechápeme rozdíly kompenzace. Jsme v kontaktu s dalšími poškozenými účastníky, kteří měli stejně zkaženou dovolenou ve stejném termínu a se stejnými službami a přišlo jim vyjádření o kompenzaci 25%, proto nechápu ten rozdíl?


Produkt

Zájezd č. 3759194


Požadované řešení

Požadujeme finanční kompenzaci 40-50% z ceny. Jelikož ze strany CK nebylo žádné pomoci, zajištění služeb, tak odmítáme platit služby CK, jsme ochotni zaplatit letenku, náhradní ubytování, transfer z a na letiště, ale to je celé. Žádali jsme i ukončení dovolené a odjezd domů, ale nikdo nechtěl reagovat a nic řešit, naprostý nezájem ze strany cestovní kanceláře. O změně ubytování CK věděla dopředu a kvůli vidině peněz a neochotě řešit velké množství storno zájezdu, tuto podstatnou informaci vědomě zatajili.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2022 10:23, před 5 měsíci

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud byla možná a pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Uzná-li podnikatel reklamaci jako opodstatněnou je povinen vrátit spotřebiteli přiměřenou část kupní ceny zájezdu. Podnikatel by měl bez dalšího vrátit stanovenou část kupní ceny v penězích. Podnikatel může vystavit spotřebiteli poukaz na další služby pouze v případě, kdy s vystavením poukazu spotřebitel výslovně souhlasí. Není možné spotřebiteli vnutiti poukaz proti jeho vůli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2022 13:39, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.