Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#6031Nedodání zálohově zaplacené služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

12 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.02.2015, před 8 lety

Václav Pšenička

Znění stížnosti

14.4.2014 jsem zaplatil zálohovou fakturu na měření úniku tepla. Přijetí platby bylo potvrzeno voucherem "Registrace k hromadnému měření" . Okruh Pardubický - termín podzim/zima 2014.
V prosinci 2014 jsem e-mailem urgoval sdělení termínu měření. Téhož dne jsem obdržel odpověď, že po zadání č. faktury do formuláře na jejich stránkách se mi termín zobrazí a o přesném termínu měření budou informovat 2 dny předem. Termín pro moje číslo se tam stále zobrazuje "11.1.2015", ale ani po dalším měsíci žádný kontakt od nich nebyl!
Pro jsem jim 17.2.2015 napsal: Protože jste nezapočali s dodáním služby ani po marném uplynutí 10 měsíců od zaplacení zálohy, odstupuji v souladu s bodem 5.1 vašich Obchodních podmínek od smlouvy Hromadné měření úniku tepla.
Zaplacenou zálohu 200,- Kč vraťte bezhotovostně na můj účet.
Do dnešního dne žádná reakce od NanoTrendu.


Produkt

Měření úniku tela z rodinného domu - dodání 4 snímků. Podmínkou je rozdíl teplot vně a uvnitř budovy min 10°C.


Požadované řešení

Vrátit zálohově zaplacených 200,- Kč na uvedený účet, zrušit voucer.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2015 13:52, před 8 lety

Pokud služba nebyla poskytnuta ani v dodatečně stanovené lhůtě, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Z důvodu zachování důkazního postavení doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí nevyvratitelná domněnka doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásilku také doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou, aby měl spotřebitel důkaz.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. V současné době se společností neprobíhá insolvenčí řízení. Doporučujeme však insolvenční rejstřík sledovat a v případě, že bude řízení opět zahájeno, je vhodné svou pohledávku přihlásit.

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít.