Společnost


SAVING EUROPE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#60424Reklamace vadného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 7 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.09.2022, před rokem

Oldřich Galeta

Znění stížnosti

29.5.2022. jsme zakoupili sadu hrnců s indukční plotnou za 24 999 kč. Použli jsme od začátku dvě pánve k naprosté spokojenosti a dosud je používáme bez závady. Protože jsme potřebovali větší htnce, vzali jsme zapékací hrnec a střední hrnec ze sady. Po prvním použití jsme na dně obou hrnců objevili drobné poškození nepřilnavé vrstvy. Vzhledem k ceně výrobků jsme poslali oba hrnce k reklamaci. Od prodejce nám bylo sděleno, že vada vznikla nesprávným používáním a že reklamaci neuznávají. Na naši námitku že zboží bylo poúžíváno správným způsobem nám nabídli nový nástřik za 1240 kč . To nám přišlo nefér vzhledem k ceně kterou jsme za celek zaplatili a navíc kde máme jistotu, že nebyl už jednou nástřikem opravován , když se po prvním použtí nástřik odloupl. Znovu upozorňuji, že dvě pánve stále používáme k noprosté spokojenosti stejným způsobem jako jsme používali oba hrnce. Žádáme proto,ač neradi, odstoupení od smlouvy v horším případě bezplatnou opravu. Prosíme o pomoc a radu jak postupovat. Nemáme důvěru v to jestli hrnce nebyli již jednou opravovány.


Požadované řešení

Nemáme důvěru ve kvalitu zboží, proto odstoupení od smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.9.2022 12:38, před rokem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
19.10.2022 11:55, před rokem

Dobrý den,
obě reklamované nádoby, byly poslány na odborné posouzení k výrobci.
Odborné posouzení od výrobce zní:
Na dně hrnců je mechanické poškození. Mikroskopem je vidět, že je poškozen nejen nástřik, ale rýha zasahuje až do odlitku. Poškozená vnitřní plocha hrnce vlivem nesprávného používání, bylo použito ostrého náčiní např. vidlička, nůž, mixér….
Klientům byla reklamace zamítnuta a nabídnuta placená oprava vnitřního povrchu. Klienti tuto možnost odmítli, proto bylo zboží s odborným posudkem od výrobce a zamítnutím reklamace odesláno zpět na jejich adresu.

S pozdravem Saving Europe s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2023 16:09, před 10 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.