Společnost


INNOVATIVE MOBILE SOLUTIONS S.L.

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#60471Neobjednaná a neoprávněně naúčtovaná služba Mobbile Gaming 99,- kč týdně

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2022, před rokem

Karel Plecitý

Znění stížnosti

Nemůžu zrušit nevyžádanou službu - jediná odpověď - V tuto chvíli nemůžeme zpracovat váš požadavek na zrušení. Zkuste to prosím později. Zpráva SMS. Opakuje se již třetí měsíc.


Požadované řešení

Zrušení nepoužívané a nevyžádané služby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2022 17:04, před rokem

Spotřebitel je povinen platit pouze za služby, které si prokazatelně objednal. V případě sporu bude muset tuto skutečnost prokazovat podnikatel, v opačném případě nemá na plnění právní nárok a jedná se tak o bezdůvodné obohacení, přičemž platí, že ten, kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Užitečné informace nalezne spotřebitel taktéž na webové adrese: http://www.platmobilem.cz/pro-verejnost/kde-reklamovat-sluzby. Blíže k možnostem odhlášení služby na http://www.platmobilem.cz/pro-verejnost/zruseni-objednavky-predplatneho-na-premium-sms.

Na žádost může operátor zablokovat tyto platby, je vhodné kontaktovat i poskytovatele služby s výpovědí (možného) závazku, které však není uznáním oprávněnosti pohledávky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem ve Španělsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCnet-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2022 15:56, před rokem

Spotřebitel nás informoval, že mu společnost vyhověla a předplatné zrušila. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme s dosažením dohody.