Společnost


BILLA, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:371
Z toho za letošní rok:37
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#60758Stížnost na služby

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před 14 dny

Sára Slepičková

Znění stížnosti

Opakované pozdní otevření, nepříjemný personal, dlouhé fronty, jak před billou než otevřou tak u pokladny, pečivo studené/zmrzlé.


Požadované řešení

Poučit personál o chování a otevírací době


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 08:01, před 14 dny

Podnikatel má podle § 434 občanského zákoníku umožnit veřejnosti vstupovat s ním do právního styku v určené provozní době. Jedná se však o soukromoprávní povinnost, takže její porušení není možné sankcionovat prostřednictvím státního dohledu (např. České obchodní inspekce).

Pokud by se v daném případě jednalo o pochybení zaměstnanců podnikatele, je nutné tuto stížnost směřovat přímo na jejich nadřízené, neboť pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na vhodném chování k zákazníkům a řádném plnění jejich pracovních povinností. Lze se setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance.

Co se týče nedostatků v kvalitě pečiva, pak prodávající odpovídá spotřebiteli při převzetí zboží za jakost. Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají očekávat, je věc vadná a spotřebitel může žádat nápravu. Spotřebitel by měl potravinu bezodkladně reklamovat u prodávajícího a požadovat výměnu zboží za bezvadné, popř. vrácení zaplacené kupní ceny výrobku.

Reakce společnosti

Publikováno
22.9.2022 08:04, před 14 dny

Vážená zákaznice,

děkujeme za Váš podnět. Dovolujeme si Vám sdělit, že podněty zákazníků společnosti BILLA, spol. s r.o. zpracovává Infolinka pro zákazníky, na kterou se můžete kdykoliv s důvěrou obrátit prostřednictvím e-mailu info@billa.cz nebo ve všedních dnech v čase 8:00 - 18:00 na telefonním čísle 800 153 976.

S pozdravem,

BILLA, spol. s r.o.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.