Společnost


Fortumo OÜ

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#60760Nepřišel email

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před 14 dny

Martin Lovětínský

Znění stížnosti

21.9 sem koupil přes mobil na strance dudley děkuji payesafecard platba proběhla kód na email nedorazil


Požadované řešení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 10:06, před 14 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu služby, prodávající má povinnost službu poskytnout. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba poskytnutí nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat poskytnutí služby ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže službu neposkytne, upozorní spotřebitel prodávajícího, že neposkytl službu včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající neposkytne službu ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Estonsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě potíží obrátil na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCnet-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.