Společnost


Tesco Stores ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:421
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#60765Neoprávněné obvinění z krádeže

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 17 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před rokem

Pavel Doležal

Znění stížnosti

Dobrý den,
obracím se na Vás s velmi nepříjemnou událostí, která se stala dnes dne 21.9.2022 okolo 15:30 hodin v obchodním řetězci Tesco ve Šternberku. Konkrétně se jedná o tuto věc. Zaměstnanec bezpečnostní agentury mě neoprávněně obvinil bez jakýchkoliv důkazů z krádeže zboží. Při jeho výzvě co to mám v ruce jsem mu odpověděl,že zboží které držím mám řádně zaplacené, že k žádné krádeži nedošlo. A to celé je pravděpodobně nedorozumění. On vůbec nebral ohled na mou situaci, a ani na mé sdělení, že se plete. Naopak byl drzý až neslušný. Při pokusu mu něco říct, nebo danou věc oboustranně osvětlit mi řekl, že volá policii. Přičemž mě nutil jít sním k nějakému stolku, aniž bych se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání. Celou dobu co jsem tvrdil, že jsem nic neodcizil, a že opravdu spěchám na důležitou pracovní schůzku, mi odpovídal že ho to nezajímá a ať držím hubu. Potom mi začal přehrávat záznamy bezpečnostních kamer, které jsou rozmístěny po obchodě, a řekl mi ať hledám sním, kde jsem.
Tyto záznamy kamer, které slouží jako bezpečnostní prvek pro ochranu zákazníků tak i opačné strany a to obchodního řetězce Tesco nemají být v žádném případě poskytovány k nahlédnutí lidem, kteří nemají patříčné oprávnění k tomu, aby záznamy mohli zkoumat a porovnávat. V případě, který se stal, tedy kamery naprosto ztrácí svůj bezpečnostní účinek.
Tvrzení pána, Vašeho zaměstnance bylo naprosto neprofesionální, urážlivé, a žádným pádným důkazem nepodložené, tedy liché.K vůli jeho špatnému postupu a celkovému přístupu jsem byl neprávem obviněn, uražen na cti a taky zesměšněn. Dále jsem k vůli jeho pochybení nepřišel včas na předem domluvenou schůzku. Tímto jsem přišel o obchodní zakázku a vznikla mi nemalá finanční škoda.
Tímto Vás žádám o písemnou omluvu, a také finanční kompenzaci, a to ve výši 4 000kč.
Pokud mou stížnost shledáte jako neopodstatněnou, a neuznáte ji jako platnou, budu nucen tento incident řešit jinačí cestou. využiju veškeré možné způsoby jak tuto událost medializovat a zveřejnit ji.
Věřím však, že z vaší strany dojde k uvědomění a přiznání chyby, kterou způsobila bezpečnostní agentura.
S pozdravem Váš věrný zákazník Pavel Doležal


Produkt

Neoprávněné obvinění z krádeže


Požadované řešení

Požadované řešení viz. text stížnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 13:31, před rokem

Dle trestního řádu lze omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, pouze pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Toto omezení může provést kdokoli, avšak musí být ihned přivolána Policie a tato osoba ji musí být předána.

Osobnost člověka požívá právní ochrany. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Dále má právo na odčinění újmy dle rozsahu následků.

Spotřebitel by se mohl se stížností na nevhodné chování ochranky, popř. zaměstnanců, obrátit přímo na vedení společnosti, které by mělo mít zájem na jejich slušném a adekvátním jednání.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2023 14:43, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.