Společnost


INNOVATIVE MOBILE SOLUTIONS S.L.

Počet nahlášených stížností:122
Z toho za letošní rok:122
Stále v řešení:114
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#60767Neoprávněné účtování služby Gamming kterou nepoužívám

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před 14 dny

Petr Kopáček

Znění stížnosti

Přes nějaký Banner si mi auomaticky aktivovala služba GAMMING, kterou nepoužívám a nikdy nepoužíval. Za uplynulé účtovací období mi bylo neoprávněně naúčtováno 398 Kč. Tuto službu nebylo možno zrušit jinak, než zablokováním přes operátora. Toto jednání považuji za internetový podvod a vzhledem k množství obdobných stížností podáme hromadnou soudní žalobu


Produkt

GAMMING


Požadované řešení

Navrácení zaplacené částky a zrušení služby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 13:06, před 14 dny

Spotřebitel je povinen platit pouze za služby, které si prokazatelně objednal. V případě sporu bude muset tuto skutečnost prokazovat podnikatel, v opačném případě nemá na plnění právní nárok a jedná se tak o bezdůvodné obohacení, přičemž platí, že ten, kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Užitečné informace nalezne spotřebitel taktéž na webové adrese: http://www.platmobilem.cz/pro-verejnost/kde-reklamovat-sluzby. Blíže k možnostem odhlášení služby na http://www.platmobilem.cz/pro-verejnost/zruseni-objednavky-predplatneho-na-premium-sms.

Na žádost může operátor zablokovat tyto platby, je vhodné kontaktovat i poskytovatele služby s výpovědí (možného) závazku, které však není uznáním oprávněnosti pohledávky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem ve Španělsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCnet-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.