Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:130
Z toho za letošní rok:128
Stále v řešení:123
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#60771Nevrácení vstupného

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před 14 dny

Marie Strušková

Znění stížnosti

Také jsem součástí skupiny lidí, kteří nedostali své peníze zpět za tento neuskutečněný koncert Gregorian. Během letošního roku jsem také žádala o vrácení finančního obnosu, ale bez úspěchu. 22.9.2022


Produkt

koncert Gragorian konaný dne 12.3.2020 v Praze


Požadované řešení

Podat hromadnou žalubu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 14:12, před 14 dny

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pořadatele akce je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

V požadovaném řešení uvádí spotřebitel podání hromadné žaloby. To bohužel doposud není naším právním řádem umožněno. Pokud by spotřebitel takovouto možnost uvítal, může podpořit naší iniciativu #ZaHromadnéŽaloby, která se pokouší na problém chybějící právní úpravy opakovaně upozorňovat. Více naleznete na https://www.dtest.cz/kampane/za-hromadne-zaloby/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.