Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#61122Nezaslaná složenka na vrácení přeplatku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.10.2022, před 8 měsíci

Naděžda Cimbalnikova

Znění stížnosti

Odebíraly jsme plyn od General energy, který nás předal První české energii. Zák. číslo: ***
Obdržely jsme KONEČNÁ FAKTURA ZA DODÁVKU ZEMNÍHO PLYNU
číslo daňového dokladu *** s přeplatkem 7775 Kč s tím, že bude uhražen složenkou se splatností 1.10. Složenka do dnešní doby nedošla. Navbíc jsem zjistila, že do tohoto vyúčtování nebyla zahrnuta ještě poslední záloha 3000 Kč za září, tudíž přeplatek ciní 10775 Kč.
General Energy nereaguje na telefon ani na email.


Požadované řešení

Okamžité zaslání složenky na přeplatek 10775 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2022 16:09, před 8 měsíci

Na stránkách společnosti General Energy je uvedeno, že dne 16.8.2022 došlo k převodu částí společnosti zabývající se prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům na společnost První česká energie a.s. V důsledku toho dochází s účinností od 6.9.2022 k přechodu smluv o dodávce energií pod společnost První česká energie a.s. bez změn se stejnými podmínkami a ceníkem.

Pokud spotřebitel nesouhlasí se zaslaným konečným vyúčtováním, měl by uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč.

V tomto případě by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení. Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení od prvního dne prodlení, kterým je dle popisu 1.10.2022.

Pokud se nelze s dodavatelem General Energy spojit, doporučujeme jej kontaktovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu: General Energy a. s., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, 617 00 Brno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2023 09:51, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.