Společnost


TONER 1 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#61133Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2022, před 6 měsíci

Miroslava Fišerová

Znění stížnosti

Zboží bylo objednáno a zaplaceno 10.8.2022 (č.objednavky ***). Dodavatel nereaguje na žádné urgence, je nekontaktni. Doporučený dopis na adresu firmy se vrátil zpět. Budu řešit pres ČOI.


Produkt

Toner Brother TN 1030


Požadované řešení

Odstoupila jsem od smlouvy a požaduji vracení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2022 16:53, před 6 měsíci

Postup spotřebitele byl v souladu se zákonem - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím. Protože prodávající doručení zmařil, považuje se odstoupení za doručené (dle § 570 Občanského zákoníku).

Vzhledem k nepřevzetí a nereagování společnosti je nutné uchovat si dokumenty o zaslání odstoupení i kopie komunikace přes email ohledně odstoupení od smlouvy pro případný další vývoj.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Adresa společnosti: TONERDATA s.r.o., Křesomyslova 599/102, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2023 10:19, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.