Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#61171Reklamace bobilniho telefonu Samsung galaxie A51

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.10.2022, před 6 měsíci

Anna Svobodova

Znění stížnosti

Sekání displeje, problikáváni displeje, rychlé vybíjení,zdlouhavé nabíjení.


Požadované řešení

Vzhledem k nutnosti koupení nového přístroje, žádám vrácení peněz. Děkuji předem za kladné vyřizeni


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2022 14:12, před 6 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Pokud smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní akt, k jehož účinnosti není třeba souhlas druhé strany. V případě, že spotřebitel zaslal odstoupení na adresu společnosti a společnost záměrně zmařila doručení daného odstoupení, dle § 570 občanského zákoníku platí, že odstoupení druhé straně řádně došlo.

Pokud 14 dní od zakoupení uplynulo (není možné od smlouvy odstoupit), může spotřebitel uplatnit reklamaci (uplatnění práva z vady v době 24 měsíců), kdy prvotním nárokem spotřebitele je nárok na opravu věci. Pokud není oprava možná, mělo by dojít k vyřízení reklamace zasláním nové věci, pokud ani to není možné, mělo by dojít k vrácení peněz (tzv. hierarchie nároků dle § 2169 občanského zákoníku).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2022 16:29, před 3 měsíci

Společnost doposud nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále lze využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.