Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#6118Nezákonné obohacování nedodáním zaplaceného pobytu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2015, před 7 lety

Eva Homolková

Znění stížnosti

Dne 19. 5. 2014 jsem zakoupila a ihned zaplatila 2x voucher na 4-denní pobyt ve Vila Maria Český Krumlov v celkové hodnotě 2.998,- Kč. Uvedený pobyt nebyl nikdy poskytovateli služby uhrazen, tudíž nám pobyt nebyl ani majiteli Vily Maria Český Krumlov nikdy umožněn. Následně jsme uplatňovala nárok na vrácení peněz u Brána slev.cz, kam se měli pohledávky nahlásit s číslem voucheru a PINem. Toto jsem uplatňovala opakovaně, nikdy se mi však nikdo neozval. V únoru 2015 jsem podala k Městskému soudu v Praze, kde byl podán návrh na insolvenční řízení, pohledávku ve výši 2.998,- Kč. Dne 13. 2. 2015 bylo týmž soudem vydáno usnesení, pod sp. zn. MSPH 88 INS 1168/2015-A-6, s výrokem: Insolvenční návrh se odmítá. Co dál????


Produkt

2x voucher na 4 denní pobyt ve Vila Maria Český Krumlov v celkové ceně 2.998,- Kč


Požadované řešení

Vrácení zaplacené částky v plné výši - tj. 2.998,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2015 15:08, před 7 lety

Podaný insolvenční návrh byl odmítnut, to znamená, že je možné uplatnit pohledávku u soudu. Není ale vyloučeno, že insolvenční návrh bude opět podán. V takovém případě by bylo soudní řízení zastaveno. Doporučujeme tedy spotřebiteli, aby insolvenční rejstřík sledoval.

V tomto případě záleží mimo jiné na obchodních podmínkách, jakým způsobem upravovaly vzájemné vztahy stran. Obecně se dá dovodit, že byl-li voucher již uplatněn, měli by spotřebitelé vymáhat dodání zboží či poskytnutí služeb zejména na samotném dodavateli, přesto však určitou míru odpovědnosti nese i slevový portál. Pokud obchodník voucher odmítl akceptovat z důvodu nedodržení podmínek slevovým portálem, bylo by možné částku požadovat po slevovém portálu. Zvláště za situace, kdy spotřebitelům nejsou známy vzájemná práva a povinnosti slevového portálu a jeho dodavatelů a jejich vztah je pro zákazníky netransparentní. Právní normy totiž neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Slevový portál se staví do role zprostředkovatele. Jedná však se zákazníky vlastním jménem, prezentuje nabídky jiných dodavatelů, vystavuje zákazníkům vouchery a inkasuje od nich peníze. Spotřebitel tak má dojem, že uzavírá smlouvu se slevovým portálem a dodavatelům pak předkládá pouze voucher.