Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#61350Nevrácení přeplatku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 30 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2022, před rokem

Alena Nemčoková

Znění stížnosti

Vyčíslený přeplatek nebyl doručen do doby splatnosti. Opakovaně jsem se společnost snažila kontaktovat telefonicky, ale bez úspěchu.


Produkt

dodávka plynu


Požadované řešení

Navrácení přeplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2022 11:27, před rokem

V tomto případě by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení. Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení od prvního dne prodlení.

Pokud se nelze s dodavatelem General Energy spojit, doporučujeme jej kontaktovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou na adresu: General Energy a. s., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, 617 00 Brno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se spotřebitel obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2023 09:07, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.