Společnost


Čedok a.s.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#61358Neuznaná reklamace zájezdu č. ***

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.10.2022, před 4 měsíci

Vladimíra Dinžiková

Znění stížnosti

V nabídce LM jsme zakoupili dle smlouvy pobyt ve 4 hvězdičkovém hotelu, ale po příjezdu jsme zjistili, že je pouze 3 hvězdičkový, čemuž odpovídaly i služby. Místní průvodce Čedoku nám
potvrdil, že hotel prodávají jako 3 hv.
NIKDY bychom do 3 hv. hotelu na dovolenou neletěli a žádali jsme kompenzaci ceny.
Po návratu jsme podali stížnost, zaslali všechny potřebné doklady, ale stížnost byla zamítnuta.
Podali jsme druhou, byla nabídnuta sleva ve výši 1.000,- na zájezd zakoupený do konce r.22,
s čímž nesouhlasíme.


Požadované řešení

Požadujeme vrácení rozdílu ceny mezi 3 a 4 hvězdičkovým hotelem a kompenzaci za skutečně
nevydařenou dovolenou, velké zklamání, že Čedok takto podvádí své klienty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2022 12:47, před 4 měsíci

Vady zájezdu musí spotřebitel vytknout bez zbytečného odkladu. Pokud by tak neučinil vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam).

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Uzná-li podnikatel reklamaci jako opodstatněnou je povinen vrátit spotřebiteli přiměřenou část kupní ceny zájezdu. Podnikatel by měl bez dalšího vrátit stanovenou část kupní ceny v penězích. Podnikatel může vystavit spotřebiteli poukaz na další služby pouze v případě, kdy s vystavením poukazu spotřebitel výslovně souhlasí. Není možné spotřebiteli vnutiti poukaz proti jeho vůli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.