Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#61602Poškozené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.10.2022, před 5 měsíci

Martin Hübner

Znění stížnosti

K mobilnímu telefonu Samsung Galaxy A20e bylo dle objednávky přiloženo tvrzené sklo - došlo rozbité.


Produkt

tvrzené sklo k mobilnímu telefonu Samsung Galaxy A20e


Požadované řešení

Zaslat nové - nepoškozené.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2022 09:17, před 5 měsíci

Pokud bylo zboží objednáno a přepravu zajistil prodejce, odpovídá za stav zakoupeného výrobku až do okamžiku, kdy jej spotřebitel převezme. Proto i poškození způsobené dopravcem jde na vrub prodejce.

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel v daném případě požadovat dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Prodávající je povinen zboží k reklamaci přijmout, vystavit o tom reklamační protokol a reklamaci vyřídit. Vyřízením se rozumí buď uznání vady a vyřízení reklamace, nebo její zamítnutí - o obojím je prodávající rovněž povinen vydat protokol.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2022 17:45, před 3 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále lze využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.