Společnost


Fource Entertainment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#61810Vrácení vstupného za zrušený koncert The Lumineers

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
02.11.2022, před rokem

Marta Perníková

Znění stížnosti

Vážení, dovoluji si tímto požádat o vrácení vstupného ve výši 2x 1260,- kč / uhrazeno 19.11.2021 2520,- + 60,- kč příspěvek na udržení klimatu/ na koncert skupiny The Lumineers, termín 1.2.2022 v Tipsport aréně, který byl zrušen v rámci covidových opatření.
Po několika neúspěšných SMS jednáních s Ticketportalem mi bylo sděleno, že se mám obrátit o vrácení vstupného na pořadatele uvedené akce.


Produkt

Akce byla zrušena, neuskutečnila se s tím, že se hledá nový termín.


Požadované řešení

Vrácení vstupného 2x 1260,- kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2022 10:56, před rokem

Pokud byla kulturní akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu podmínek, za kterých je poskytováno plnění ze strany společnosti. Jednostranná změna smluvních podmínek je ve smluvním právu v zásadě (tj. až na výjimku, kterou upravuje § 1752 občanského zákoníku) nepřípustná, neboť je v rozporu se základní zásadou smluvního práva pacta sunt servanda („smlouvy mají být plněny“). Spotřebitel tedy bude muset zásadně vždy s jednostrannou změnou obsahu závazku souhlasit. Obsahem závazku je i ujednání o místě a času plnění.

Pokud se změnou závazku spotřebitel souhlasit nebude, bude závazek pro nemožnost plnění ze strany pořadatele zrušen a spotřebitel bude mít nárok na vrácení peněžních prostředků, které poskytl pořadateli. Pokud by spotřebitel s přesunutím souhlasil a pořadatel akce mu umožnil účastnit se na základě vstupenky zakoupené původně na jiný termín, je nutné toto právní jednání kvalifikovat jako tzv. novaci. O dohodě o náhradním plnění je vždy lepší si nechat vystavit písemné potvrzení nebo si pořídit jiný důkaz, kterým lze v budoucnosti nárok prokázat.

V případě, že spotřebitel na změnu obsahu závazku nepřistoupí, má právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Spotřebiteli doporučujeme se nejdříve obrátit s požadavkem vrácení peněz přímo na pořadatele akce a to buď emailem: info@fource.cz anebo na adresu společnosti: Lidická 797/18, Praha 150 00.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2022 12:58, před rokem

Spotřebitelka nám sdělila, že jí byly peníze vráceny. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.