Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:69
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

83%
17%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#61905Neuznaná Reklamace Poškozeného Zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

19 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.11.2022, před 26 dny

Petra Kisacoa

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 3.10.2022 nám dovezl dopravce sporák, který z venčí nebyl nijak poškozený ( obal, nebo že by tam někde byla díra, nebo jiné viditelné poškození ).

Sporák jsme tak, jak byl zabalený dali stranou a čekali až k nám přijede elektrikář ho zapojit. Elektrikář přijel 17.10.2022. A to také bylo 14 den od převzetí.

Sporák jsme rozbalili, sundali obal a vrchní krabici a zjistili, že je celá deska prasklá. Nad tím bylo prasklé i dřivko, které bylo pod krabici v polystyrenu. Na te krabici neni zvenčí žádna dira nebo tak. Takže k vidění to nebylo, dokud jsme to nerozbalili.

Po zjištění, že je sporák poškozený jsme hned volali do PLanea, kde nám řekli, že máme napsat email na reklamaci s fotkami. 17.10.2022 nám hned odepsali, že jim máme dát informaci, zda bylo poškození obalového materialu zapsáno do přepravní listiny. Tak jsme odepsali, že ne, že obalový material zvenčí poškozený nebyl.

Poté jsme čekali na odpověd. 25.10.2022 nám přišel email, abychom jim zaslali vrchní díl obalového materialu, který chránil právě danou desku ( což bylo to dřívko pod krabici, pod kterým byla díra, od které byla prasklá celá deska ). Tak jsme jim to nafotili a poslali.

K tomu nám 26.10.2022 přišel email, že nám reklamaci zamítají. V emailu bylo napsáno "dle obalového materialu je viditelné poškození, které mohlo vzniknout nesprávnou manipulaci. Objednávka Vám byla doručena dne 4.10 a email nám přišel až dne 17.10.2022, tedy 13 dní nebylo zboží pod naším dohledem, a z toho důvodu není možné přesně určit, jak a kdy k poškození došlo. Je nám líto, ale z duvodu mechanického poškozeni danou reklamaci zamitame.

Na to jsme jim odepsali, že takové jednání je nepřijatelné. A že my jsme sporak nepoškodili, takto nám přišel. Zaplatili jsme si za nový funkční sporák a dorazil nám poškozený. My jsme se sporákem ani jednou nemanipulovali. Jen jsme čekali na elektrikáře a sporák byl na jednom míste v originalnim baleni. Nikdo se ani na tomto místě nepohyboval.

Od 26.10.2022, kdy jsme poslali poslední email, že očekáváme řádné vyřešení této reklamace, už se nám nikdo neozval a tak jsme nuceni to řešit jinak. A rozhodně je nenecháme, aby se k nám takto zachovali. Chyba rozhodně není na naší straně.

Děkujeme za pomoc.


Produkt

BEKO FSE57300GX


Požadované řešení

Nový, funkční sporák za který jsme zaplatili. Nebo vrácení peněz. A odvoz nefunkčního sporáku, který nám byl doručen.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2022 16:13, před 23 dny

Vhodné zabalení zboží určeného k přepravě má zajistit prodávající. Prodávající tak odpovídá za stav zakoupeného zboží až do okamžiku převzetí kupujícím. Pokud by tedy došlo k poškození zboží způsobené přepravcem, jde na vrub prodejce. Spotřebitel následně může zboží reklamovat klasicky v e-shopu, kde jej zakoupil, nebo od smlouvy do 14 dnů odstoupit.

O poškození zásilky by spotřebitel měl informovat jak prodávajícího, tak přepravní společnost, a to co nejdříve, aby nedocházelo ke zbytečným pochybnostem, kdy k poškození došlo.

Není-li sporu o tom, že se zboží poškodilo při přepravě, má spotřebitel na výběr mezi uplatněním reklamace a odstoupením od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet vám prodejce vrátí peníze. Jestliže se spotřebitel rozhodne uplatnit reklamaci, nemůžete po prodávajícím požadovat okamžité vrácení peněz. To lze nárokovat jen tehdy, pokud by nebyla možná bezplatná oprava ani výměna za nový kus. Nadto může vyřízení reklamace trvat až 30 dní.

V případě, kdy vada nebyla vytknuta co nejdříve po převzetí zboží, je sporné, zda zboží bylo poškozeno při přepravě či spotřebitelem. Domníváme se, že pokud již uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (14 dní po převzetí věci), nemá spotřebitel nárok na vrácení peněz z tohoto důvodu, ale mohly by mu být vráceny v krajním případě na základě uznané reklamace.

Danou vadu může spotřebitel reklamovat, jak již i učinil. Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2022 14:51, před 22 dny

Dobrý den,
s kolegy z prodeje Planeo a webshopu jsme znovu probrali celou vaší záležitost a rozhodli jsme se vaší reklamaci uznat i přes neprokazatenost chyby na naší straně. Pracovníci prodejny vás budou kontaktovat a dořeší s vámi výměnu výrobku. Při převzetí nového výrobku doporučuji jej pečlivě prohlédnout a zkontrolovat jeho stav.
Věřím, že s novým výrobkem budete plně spokojen.
Přeji příjemný den
Miroslav Vácha
After sales quality manager
FAST ČR, a.s.

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.11.2022 18:43, před 7 dny


Petra Kisacoa

Hodnocení:

Komentář: Děkujem za pomoc. Sporák nám dorazil nový.