Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#61920Společnost neeviduje platbu a stále navyšuje penále

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 27 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2022, před 3 měsíci

Aleš Šťastný

Znění stížnosti

26.10.2022 jsem obdržel výzvu k zaplacení poplatku, za vedení účtu u společnosti cdate. Profil jsem sice použil naposledy asi v roce 2019, ale tehdy jsem přijal smluvní podmínky společnosti o vedení účtu, které zpětně vnímám jako naprosto špatně nastavené. Každopádně účet se mi automaticky aktualizoval až k datu 26.10.2022, kdy společnost cdate chtěla zpětně proplatit poplatek za jeho vedení (2664Kč). Na výzvu jsem odpověděl a poplatek zaplatil. Mail s upozorněním také obsahoval odstavec o tom, že nyní se můj účet už nebude dále automaticky prodlužovat. I přes zaplacení poplatku mi nadále přicházejí další maily o dluhu vůči společnosti a dlužní částka se navyšuje. Na moje maily vůči společnosti, ke kterým jsem již několikrát přikládal výpis o zaúčtování platby, nedostávám odpověď.
Budu rád, za pomoc při řešení stížnosti


Požadované řešení

Byl bych rád, kdyby společnost laskavě přijala moji platbu ve výši, kterou po mě požadovala, a přestala mi naúčtovávat další navyšování částky za neuhrazení dluhu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2022 10:25, před 3 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek byl ukončen bez toho, aniž by vznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoliv částky má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

V podmínkách společnosti je uvedeno, že námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést u společnosti C-Date a zdůvodnit do šesti týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Doporučujeme spotřebiteli smlouvu preventivně vypovědět.

Dle obchodních podmínek společnosti je pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu nutné zaslat výslovné, písemné a podepsané prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. V zájmu jasného přiřazení v systémech C-Date a ochrany před zneužitím musí zákazník vždy uvést své celé jméno, zemi, ve které službu C-Date používá a svoji e-mailovou adresu využitou k registraci u C-Date.

Písemná výpověď musí být zaslána (1) na adresu Interdate S.A., C-Date zákaznický servis / výpověď, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg; (2) fax: 0042 022 720 49 26; nebo (3) email: service@c-date.cz. Spotřebiteli doporučuje poslat doporučený dopis s dodejkou, neboť díky tomu bude mít pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Pokud nebyl spotřebitel v rámci registračního procesu společností řádně poučen o trvání závazku, způsobu jeho ukončení či o ceně, za kterou je služba poskytována, mohl by podle našeho názoru rovněž namítat, že byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Je-li spotřebitel uveden v omyl, je jeho právní jednání neplatné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucembursku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.
Před samotným podáním je vhodné prostudovat informace zde: https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2022 17:37, před 3 měsíci

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.