Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#61943Nefunkční iPhone 8

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.11.2022, před 5 měsíci

Denisa Zmeškalová

Znění stížnosti

iPhone 8 (zakoupený v roce 18.12.2020) dorazil zabalený v originální krabičce. Nicméně od prvního dne nechytal kontakt sim karty. Sim karta se nenačítala, mobil hlásil "žádná služba". Jednou za pár dní se sim karta načetla na pár hodin, pak zase nic. Před dvěma měsíci se mobil ovšem přestal nabíjet. Vyzkoušela jsem 9 USB kabelů (originálních!!!), USB kabelem to tedy opravdu není. Zakoupila jsem si bezdrátovou nabíječku (podložku) a funguje, takže předpokládám, že je špatný konektor.

K mobilnímu telefonu jsem dostala "záruční list" na kterém je adresa, kde prodejce nesídlí, není uvedený žádný další kontakt - email, telefon. Nevím jak jinak situaci řešit. Snažím se kontakt na firmu dohledat již dlouhé měsíce.


Produkt

iPhone 8


Požadované řešení

Prosím o opravu čtečky sim karty + nabíjení, vrácení části peněz (vzhledem k datu zakoupení samozřejmě..), anebo výměnu mobilního telefonu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2022 13:44, před 5 měsíci

O přijetí výrobku k reklamaci rozhoduje pracovník ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Vyřízení reklamace má proběhnout zásadně do 30 dnů od jejího uplatnění. Ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozvádí i další povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamačním procesem. Nepřijetí věci do reklamačního procesu bez právně relevantního důvodu je správním přestupkem [§ 24 odst. 7 písm. v) zákona o ochraně spotřebitele], za nějž lze uložit pokutu až 3 mil. Kč [§ 24 odst. 17 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele].

Pokud spotřebitelka zaslala zboží na adresu sídla společnosti, ale na adrese se nikdo nenacházel, jednalo by se o zmaření doručení ze strany prodávajícího a zboží by se považovalo za doručené dle § 570 Občanského zákoníku.

V tomto případě by tak došlo k nevyřízení reklamace.

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2023 14:13, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.